Anglické fráze na cesty - Cestujeme letadlem

Anglické fráze a slovní zásoba na téma cestování letadlem

1) Buying a ticket – kupování lístku

 • I’d like to reserve two seats to London – chtěla bych zarezervovat 2 místa do Londýna
 • Will that be one way or round trip? – bude to jednosměrná nebo zpáteční?
 • Hello. I“d like to buy to buy a one way ticket/round trip ticket to…. ? Dobrý den, chtěla bych si koupit jednosměrnou/zpáteční letenku do…
 • When would you like to leave ? kdy byste chtěli odlétat?
 • When is the next plane to London ? Kdy letí další letadlo do Londýna?
 • The plane leaves at … – letadlo odlétá v …
 • Next Monday – příští pondělí
 • Tomorrow night – zítra v noci
 • On the 23rd of April – 23. dubna
 • Please book it – prosím zarezervujte mi to
 • Could you please spell your surname/last name – mohl byste prosím vyhláskovat vaše příjmení
 • How much is a round trip ticket? – kolik stojí zpáteční?
 • How much per seat?  Kolik to stojí na jednu osobu?
 • Can we get an aisle seat/a window seat please?  můžeme dostat sedadlo do uličky/sedadlo u okna
 • When will the flight arrive in/get in to Prague?  kdy letadlo přiletí do Prahy?

Vocabulary for buying a ticket

 • zarezervovat – reserve, book
 • sedadlo (místo) – seat
 • jednosměrná/zpáteční (letenka) – one way (ticket)/round trip (ticket)
 • odlétat (také odejít, opustit) – leave
 • přiletět (dorazit) – arrive
 • hláskovat – spell
 • sedadlo do uličky – aisle seat
 • ulička – aisle
 • sedadlo u okna – window seat
 • let – flight

 

2) Checking In – registrace

 • May/Can I see your ticket and passport, please? Mohu vidět vaši letenku a pas?
 • Here they are – Tady jsou
 • Would you like a window or an aisle seat? Chtěla byste sedět u okna nebo u uličky?
 • Can we get an aisle seat ? Mohla bych dostat sedadlo do uličky?
 • Yes, that’s no problem. You’re in seats 7B and 4A ? To není problém, máte sedadla 7B a 4A
 • Do you have any baggage/luggage?  Máte nějaká zavazadla?
 • How many bags do you have to check in?  Kolik zavazadel máte k odbavení?
 • Do you have any hand luggage?  Máte nějaké příruční zavazadlo?
 • Yes, I’d like to check three pieces. Chtěl byt odbavit tři kusy (zavazadel).

Věty a fráze, které snad u registrace neuslyšíte:)

 • I’m sorry. Airline policy allows only two pieces of checked luggage, at twenty kilograms each, plus one piece of carry-on luggage. I will have to charge you extra for the additional luggage. –  Je mi líto, ale politika aerolinek dovoluje jen 2 kusy zavazadel, každé o maximální váze 20 kg a jeden kus příručního zavazadla. Budete mi muset zaplatit příplatek za zavazadlo navíc
 • Did you pack these bags yourself?  Balila jste si zavazadla sama?
 • Have you left these bags unattended? Nechala jste tato zavazadla bez dozoru?
 • Does the luggage belong to you?  Patří vám toto zavazadlo?
 • Have you been with your bags the whole time?  Bylo toto zavazadlo celou dobu pod dozorem?
 • Has anyone given you anything to take on the flight?  Dal vám někdo něco v průběhu letu?
 • Are you carrying any restricted items? Máte u sebe nějaké zakázané věci?

Vocabulary for checking in

 • Pas – passport
 • Zavazadlo – baggage/luggage
 • Dvě zavazadla – two pieces of luggage/baggage
 • Příruční zavazadlo – hand luggage, carry on luggage

3) Airport Announcements –  oznámení, která můžete slyšet v letadle

 • Please proceed to gate number – Prosím jděte k bráně číslo….
 • Please have your boarding card ready for inspection – Prosím mějte své palubní lístky připravené ke kontrole
 • Flight AA111 is now boarding – Let číslo AA111 nestupujte na palubu
 • Flight AA111 has been cancelled – Let číslo AA111 byl zrušen
 • Flight AA111 has been delayed – Let číslo AA111 byl odložen
 • Would passenger Karel Novák please come to... – Mohl by pan Novák přijít k …
 • This is the final call for flight AA111 to – poslední výzva pro let číslo AA111 do

Vocabulary for airport announcements

 • Brána – gate
 • Palubní lístek – boarding card
 • Paluba, nastoupit na palubu – board
 • Zrušit – cancel
 • Odložit – delay

4) On the Airplane – V letadle

 • Would you like something to drink?  Dáte si něco k pití?
 • Could I have Coke with no ice?  Mohla bych si dát kolu bez ledu?
 • No, thank you – ne, děkuji

5) Getting through Customs – Procházení celní kontrolou

 • Do you have anything to declare?  Máte něco k proclení
 • I just have…. It’s a gift for my friend.  – jenom mám…. je to dárek pro…
 • Where are you coming from?  Odkud přijíždíte?
 • I am coming from... – přijíždím z …
 • How long are you planning to stay?  Jak dlouho máte v plánu zůstat?
 • I’m planning to stay (for) ... – mám v plánu tady zůstat…
 • Where will you be staying? kde budete bydlet?
 • I will be staying at/in….. budu bydlet v …
 • What is the purpose of your trip? jaký je účel vaší návštěvy?
 • Business – obchod
 • Study – studium
 • Pleasure – zábava (jako turista)

Vocabulary for getting through customs

 • proclít – declare
 • pouze – just
 • účel, důvod – purpose
 • potěšení – pleasure

 

Další články na téma cestování letadlem:

1. Cestování letadlem k maturitě i do zahraničí 

Slovní zásoba a fráze pro cestování letadlem. Skvělé pro cestování do zahraničí nebo jako maturitní otázka.

 

2. Fráze pro cestování letadlem

Fráze pro cestování letadlem – angličtina pro letiště: co můžete na letišti slyšet, na co se Vás budou úředníci ptát a co jim na to říci.

 

Author: Je to boj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..