Rubrika: Obchodní angličtina

Fráze a obraty vhodné pro obchodní styk.

Posted in Obchodní angličtina Shopping

Obchodní angličtina - fráze na veletrh

Slovní zásoba tématicky zaměřená na obchod a veletrh