Rubrika: Členy

Vysvětlení všech gramatických jevů týkajících se členů – pravidla používání, vyjímky…

Posted in Členy FCE - Gramatika PET Gramatika

Člen určitý - pravidla pro použití

kdy používat člen určitý (the) a kde naopak ne

Posted in Členy CPE - Writing FCE - Gramatika PET Gramatika Státní jazyková zkouška z angličtiny- gramatika

Členy v angličtině

Použití členů v angličtině – seznam slov pojících se se členem neurčitým, určitým nebo nulovým členem