Dopis v angličtině

Dopis v angličtině – formální dopis 

Vědět, jak napsat dopis v angličtině, je prakticky nezbytnost. Když už ne kvůli tomu, že je to oblíbený úkol ve škole i na různých certifikátech, tak i kvůli toho, že ho budete potřebovat v praktickém životě. V následujícím příspěvku Vám představíme zásady, strukturu, fráze i ukázky pro psaní formálního dopisu v angličtině.

Zdroj obrázku: https://unsplash.com
Zdroj obrázku: https://unsplash.com

Obecné zásady pro psaní formálního dopisu v angličtině

Při psaní formálního dopisu v angličtině je třeba dodržovat několik zásad. Především:

nepoužívejte stažené tvary

 • např. místo I’m použíjte I am

nepoužívejte hovorové výrazy

 • např. místo want použíjte would like

vyhýbejte se frázovým slovesům

 • např. místo give up použijte abandon

používejte pasiva

 • např. místo we placed the order použijte the order was placed

místo neformálních výrazů, používejte jejich formální synonyma

 

Neformální výraz > formální výraz

a bit ->  a little = trošku

a lot ->  a number of = hodně

about -> approximately = okolo

about -> concerning = týkající se 

also -> in addition to = také

ask about -> enquire = ptát se 

ask for -> request = požadovat

because of -> due to = kvůli

big -> major = velký

bigger-> greater = větší

but -> however = ale

buy -> purchase = koupit

can -> could =  moci

choose -> select = vybrat

earlier -> previous = dřívější 

find -> locate = najít

get -> obtain, acquire, recieve = získat

get smaller -> decrease = snížit

give -> provide = dát, poskytnout

help -> assist = pomoci

keep -> retain = udržet si

let -> permit = nechat, dovolit

lots of -> a great deal of = mnoho

make sure -> ensure = ujistit

many -> numerous = mnoho

maybe -> perhaps = možná

need -> require = potřebovat

promise -> assure =slíbit

send back -> return = vrátit

so -> consequently, therefore = tak

thing -> matter, issue = věc

unhappy -> dissatisfied = nešťastný

want -> wish =  chtít, přát si

Struktura formálního dopisu v angličtině:

Formální dopis v angličtině (formal letter) má poněkud přísnou strukturu, které byste se měli držet a nebýt v tomto ohledu příliš kreativní. Doporučená struktura je  tato:

Dopis v angličtině

 

Struktura zahrnuje:

 • Vaši adresu
 • Adresátovu adresu
 • Datum
 • Oslovení
 • Úvod
 • Hlavní tělo dopisu
 • Závěr
 • Rozloučení
 • Podpis

V případě psaní dopisu na First Certificate in English nebo jiný certifikát či zkoušku, je třeba si pozorně přečíst instrukce, zda po Vás chtějí zahrnout adresu (v mnoha případech zdůrazňují, že adresu nemáte psát).

 

Oslovení

Po oslovení se čárka běžně nepíše. Další věta začíná s velkém písmenem. 

Dear Ms White

Catalogue and Price List

As requested, please find enclosed our catalogue and price list for your attention.

 

Oslovení se liší podle toho, zda znáte jméno adresáta.

1. Znáte jméno adresáta

2. Neznáte jméno adresáta

1. Znáte jméno adresáta

Znáte jméno adresáta a víte, že je to muž

 • Dear Mr. Novák

Znáte jméno a víte, že se jedná o ženu

 • Neprovdanou ženu -> Miss Novák
 • Provdanou ženu -> Mrs. Novák
 • Nemáte tušení, zda je provdaná či svobodná -> Ms. Novák

Co byste měli vědět:

 • Mr., Mrs, Ms. se někdy píše i bez tečky – tedy jako Mr, Mrs, Ms
 • Ms. se vyslovuje jako  /ˈmɪz/
 • Miss se vyslovuje jako /ˈmɪs/
 • Mrs. se vyslovuje jako  /ˈmɪsɨz/

2. Neznáte jméno adresáta

Neznáte jméno adresáta, ale víte, že se jedná o muže

 • Dear Sir

Neznáte jméno adresáta, ale víte, že se jedná o ženu

 • Dear Madam,

Nemáte žádné informace o adresátovi

 • Dear Sir or Madam
 • Dear Sir/Madam

 

Úvod

by měl obsahovat informace o tom 1. kdo jste

 • ne Vaše jméno, ale Vaši pozici ve vztahu k tomu, proč píšete
  • I am writing on behalf of your former emplyee Mr. Horák  = Píši Vám v zastoupení Vašeho bývalého zaměstnance pana Horáka
  • I am a sales representative of Great Ltd. =  Jsem obchodní zástupce firmy Great s.r.o.

2. proč píšete

 • I am writing with regard to = Píši kvůli
  • I am writing with regard to the advertisement = Píši kvůli inzerátu
  • I am writing with regard to the advertisement from the sixth of April published in Mladá fronta = Píši kvůli inzerátu ze šestého dubna, který vyšel v Mladé frontě
  • I am writing with regard to the article  = Píši kvůli článku
  • I am writing with regard to the article which appeared in Blesk = Píši kvůli článku, který byl v Blesku
  • I am writing with regard to the article which appeared in Blesk to express my disappointment with = Píši kvůli článku, který byl v Blesku, ab ych vyjádřil svůj nespokojenost s
 • I am writing with reference to = Píši kvůli
  • stejné použití jako u „with regard to“
 • With reference to your letter of  6 April, I would like =  S odkazem na Váš dopis z šestého dubna, bych rád
  • With reference to your letter of  6 April, I would like to place order = S odkazem na Váš dopis z šestého dubna, bych rád objednal
 •  I am writing to = Píši, abych
  • I am writing to express my concern about = Píši, abych vyjádřil své znepokojení o
  • I am writing to express my disappointment with = Píši, abych vyjádřil své zklamání s
  • I am writing to express my dissatisfation with = Píši, abych vyjádřil svou nespokojenot s
  • I am writing to express my disapproval of = Píši, abych vyjádřil svůj nesouhlas
  • I am writing to express my apologies for = Píši, abych vyjádřil omluvu
  • I am writing to complain about =   Píši, abych si stěžovat
 • After having seen your advertisement in = Potom, co jsem viděl Váš inzerát v
 • I received your address from Mr. Hruška and I would like to = Obdržel jsem na Vás kontakt od pana Hruška a chtěl bych
  • I received your address from Mr. Hruška and I would like to enquire about the job vacancy in your company = Obdržel jsem na Vás kontakt od pana Hruška a chtěl bych se na Vás obrátit ve věci volné pozice ve Vaší firmě
 • Thank you for your letter of 6 April =  Děkuji za Váš dopis z šestého dubna
  • Thank you for your letter regarding = Děkuji za Váš dopis ohledně
 • In reply to your letter of 6 April, = V reakci na Váš dopis ze dne 6. dubna

 

 Tělo dopisu

 • 2-3 odstavce

Užitečné fráze – Spojovací výrazy

 • Firstly = Na začátku, zpočátku
 • To begin with =Začneme, abych začal
 • Moreover = Navíc
 • Furthermore = Navíc
 • In addition = Navíc
 • As well as = Také
 • Although = Ačkoliv
 • However = Avšak
 • On the other hand = Na druhou stranu
 • In fact = Ve skutečnosti
 • In all cases = Ve všech případech
 • In many cases = V mnoha případech
 • In some cases = V některých případech
 • In this case = V tomto případě
 • Regarding = Co se týče
 • With reference = Co se týče
 • Consequently= Nakonec, v důledky
 • On the whole = Celkově
 • Therefore = Tedy
 • Thus = Tedy
 • Unfortunately = Naneštěstí
 • Anyway = Nicméně
 • By the way = Mimochodem
 • Finally = Na konec, Na závěr

Užitečné fráze – Pocity

 • I must agree with = Musím souhlasit s
 • I must disagree with = Musím nesouhlasit s
 • I would like to point out =  Musím zdůraznit
 • I trust = Věřím
 • I would appreciate = Ocenil bych
 • I would be grateful = Ocenil bych
 • I would be grateful if you would = Ocenil bych, kdby..
 • According to your (article) =  Podle vašeho článku
 • According to (company) = Podle (firmy)
 • Nezapomeňte! Neříká se According to me
 • Your (article) states that = Váš (článek) tvrdí
 • I very much hope you will = Doufám, že
 • I very much hope you will print this letter in the next issue of your newspaper = Doufám, že vytisknete tento dopis v dalším díle vašich novin
 • I look forward to receiving your reply = Těším se na Vaší odpověď
 • I look forward to seeing you = Těším se na shledání s Vámi
 • In light of the above = Ve světle toho, co jsem už zmínil
 • In light of the above I feel I am entitled to a full refund and a formal apology = Ve světle toho, co jsem už zmínil cítím, že mi náleží omluva a vrácení peněz.

Závěr

Za závěr se nepíše čárka a přímo na další řádce pokračujete svým podpisem.

1. Věděli jste jméno adresáta (jako oslovení jste použili Mr., Mrs, Ms nebo Miss)

 • Yours Sincerely

2. Nevěděli jste jméno adresáta (jako oslovení jste použili Dear Sir, Dear Madam, Dear Sir or Madam nebo Dear Sir/Madam)

 •  Yours Faithfully

Podpis

 • Nad vytištěným podpisem byste se měli podepsat rukou

 

Vzory

Dopis v angličtině – formální dopis 

 

psani dopisu v anglictine vzor

formalni dopsi ukazka

formalni dopis vzor

Zdroje vzorů dopisů: http://www.writing-lovers.com/ http://www.perfectyourenglish.com/

 

 

 

 

 

Author: Je to boj

5 thoughts on “Dopis v angličtině

 1. Dobrý den,

  článek je moc pěkně napsaný. Chtěla jsem si ho vytisknout,abych ho měla vždy po ruce,když píšu dopis. Bohužel mi to nejde. Poradíte mi?

  1. Dobrý den,

   stačí jen překopírovat text i s obrázky do aplikace Microsoft Word a poté vytisknout, nebo v prohlížeči zvolit akci Vytisknout stránku.

 2. Dobrý den, strašně se mi líbí Vaše stránky, jejich kvalitu hodnotím jako obrovský přínos a jsem velice vděčný za to, že je provozujete. Rád bych se vás jako odborníků zeptal, zda máte nějaké zkušenosti také s online jazykovými kurzy? Chápu, že na klasické jazykové kurzy nic nemá, jenomže co když člověk nemá dostatek času na ně docházet? Jsou pak online kurzy adekvátní náhradou za ně nebo člověk prostě jen vyhodí peníze oknem a nic se nenaučí? Nebo je to kurz od kurzu? Trošku jsem procházel internet a nalezl jsem např. http://www.vyuka-anglictiny-online.cz nebo http://www.langmaster.cz, ale ty se mi moc nelíbili. Naopak moc se mi líbí kurzy na http://onlinevideokurzy.cz jenže tam se dá koupit jen dlouhodobý kurz. Nemáte s tím prosím zkušenosti? S kvalitou a tak vůbec? Předem moc děkuji za každou odpověď. D.

 3. Vyřizuji nějakou korespondenci s Koreou a protože jsem vyšel ze cviku, článek mi velmi pomohl, chci tedy moc poděkovat.

  Michal

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..