Pražské památky v angličtině

Pražské památky v angličtině

Téma Pražské památky v angličtině je zpracované tak, že se dá požít nejen jako maturitní otázka, podklad na státnice,  na slohovou práci nebo k provádění kamarádů či delegace v Praze.  Na konci článku najdete odkazy na články, které s tématem souvisejí – např. představení Prahy a její historie.

Prague Castle

Prague Castle is the seat of the president and the dominant of Prague.

 • Pražský hrad je sídlem prezidenta a dominantou Prahy.

The monumental complex of the castle includes three courtyards and over 700 rooms. Some of the most famous rooms are:

 • Monumentální komplex hradu zahrnuje 3 nádvoří a více než 700 pokojů. Některé z nejznámějších pokojů jsou:

-Vladislav Hall, where large public events to this day take place.

 • Vladislavský sál, kde se dodnes konají velké akce pro veřejnost.

-Spanish Hall, where reception of official guests of the Czech president take place.

 • Španělský sál, kde se konají recepce s oficiálními hosty prezidenta.

-Rudolph Gallery, which stores a large collection of paintings.

 • Rudolfova galerie, kde je uložena velká sbírka obrazů.

Probably the most impressive building within the Prague Castle complex is St. Vitus Cathedral.

 • Pravděpodobně nejimpozantnější budovou v rámci komplexu Pražského hradu je Katedrála svatého Víta.

This cathedral is a prominent example of Gothic architecture and it is the largest church in the country.

 • Tato katedrála je předním příkladem gotické architektury a je největším kostelem v zemi.

The cathedral contains tombs of many Bohemian kings and Holy Roman Emperors.

 • V katedrále jsou hroby řady českých králů a císařů Svaté říše římské.

 

Golden Lane

Golden Lane is made up of tiny colorful houses. These houses were built into the castle’s fortifications around the end of the 16th century and were occupied until the Second World War.

 • Zlatá ulička je tvořená malými barevnými domky. Tyto domy byly vestavěny do opevnění hradu na konci 16. století a byly obydlené až do druhé světové války.

The house No. 22 was inhabited by the writer Franz Kafka.

 • V domě číslo 22 bydlel spisovatel Franz Kafka.

 

Petřín Lookout Tower

Petřín Lookout Tower is around 60-metre-high tower located on Petřín Hill.

 • Petřínská rozhledna je kolem 60 metrů vysoká věž na kopci Petřín.

It resembles the Eiffel Tower.

 • Je podobná Eiffelově věži.

 

Charles Bridge

Charles Bridge is the oldest bridge still standing over the Vltava river in Prague and the second oldest bridge in the Czech Republic.

 • Karlův most je nejstarším mostem přes řeku Vltavu a druhým nejstarším mostem v České republice.

The bridge was built by Charles IV and is surrounded by many interesting legends. According to one of those, the builders decided to strengthen the bridge by adding raw eggs.

 • Most byl postaven Karlem IV a je obklopen mnoha zajímavými legendami. Podle jedné z nich se stavitelé rozhodli zpevnit most přidáním syrových vajec.

Zdroj obrázku:Massimo Catarinella (Own work) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Související články

 

Author: Je to boj

1 thought on “Pražské památky v angličtině

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..