Cestování letadlem

Cestování letadlem 

Slovní zásoba a fráze pro cestování letadlem. Skvělé pro cestování do zahraničí nebo jako maturitní otázka.


Advantages of travelling by air – Výhody cestování vzduchem

 • very quick
 • you usually get refreshment – obvykle dostanete občerstvení
 • you can buy duty-free goods – můžete si koupit zboží osvobozené od cla

Disadvantages of travelling by air – Nevýhody cestování vzduchem

 • your plane can get turbulences – letadlo může mít turbulence
 • your luggage can be damaged or lost – vaše zavazadlo může být poškozeno nebo ztraceno
 • can be delayed, postpoponed or cancelled – může výt zpožděno, přeloženo na později nebo zrušeno
 • you can be airsick – může vám bát v letadle špatně
 • you are in danger of suicidal terrorist attack – jste v nebezpečí sebevražedného teroristického útoku
 • expensive

 

THE AIRPORT

 • When you get to the airport, you go to the check-in desk where they weight your luggage – Když se dostanete na letiště, jdete k odbavovacímu pultu, kde vám zváží zavazadlo
 • If your luggage weight more than is permitted, you have to pay excess baggage – pokud vaše zavazadla váží víc, než je povoleno, musíte zaplatit příplatek
 • The airline representative checks your ticket and gives you a boarding card – zástupce aerolinek zkontroluje vaší letenku a dostane kartu pro vstup do letadla (= boarding card)
 • Then you go through passport control where an official checks your passport – dále musíte podstoupit pasovou kontrolu, kde vám úředník zkontroluje pas
 • After that you go to the departure lounge – potom jdete do odletové haly
 • about a half an hour before take-off, you are told to go to a gate number XX, where you wait before you get on the plane – přibližně půl hodiny před odletem, je vám řečeno, abyste šli k bráně XX, kde čekáte než nastoupíte do letadla
 • after you get board the plane, you find your seat – potom, co nastoupíte do letadla najdete své sedadlo
 • if you have hand luggage, you usually put it in the overhead locker above your seat – pokud máte příruční zavazadlo, obvykle ho dáváte do skříňky nad hlavou nad vaším sedadlem
 • The plane then taxis towards the runway, and when it has the permission to take off, it accelerates along the runway and take off – letadlo se potom pomalu pohybuje po runway a když má svolení ke vzlétnutí, zrychlí vzlétne
 • (board the plane = get on the plane)
 • When the plane lands and the door and the doors are open, you get off the plane and walk through the terminal building and go to the baggage reclaim where you collect your luggage – když letadlo přistane a dveře se otevřou, vystoupíte z letadla a projdete budovou terminálu a jdete si k baggage reclaim (tady se omlouvám – nevím, jak se to v češtině překládá – asi výdej zavazadel) a vezmete si své zavazadlo
 • you then pass through customs (green = nothing to declare red = goods to declare blue = EU citizens) – potom procházíte celnicí (celní kontrolou) (zelená = nepřiznáváte nic červená = přiznáváte modrá = občan EU)

 

Fráze + slovíčka k létání

fly to New York – letět do NY
flight -let
take off – vzlétnout

 • our plane took off at 4 p.m.

land – přistát

 • our plane landed at Ruzyně airport – naše letadlo přistálo na Ruzyni

at 6 o’clock local time – v 6 místního času
be delayed – mít zpoždění

 • our plane was delayed by fog – naše letadlo mělo zpoždění kvůli mlze

be cancelled – bý zrušen

 • our flight was cancelled – náš let byl zrušen

we stranded at the airport for 2 hours – uvízli jsme na letišti na 2 hodiny
bus takes people from one terminal into another – autobus převáží lidi z jednoho terminálu do druhého
go through the passport control and the security check – projít pasovou a bezpečnostní kontrolou
be on stand-by/be on a waiting list – lidé, kteří čekají, až někdo zruší svůj let
departure lounge – odletová hala
folding table – skládací stoleček (na jídlo v ledadle)
fold up – rozložit (npř. sedadlo)
Don’t you mind me folding up my seat – nevadilo by vám, kdybych si rozložil setadlo (např. před spaním)
to stretch my legs – protáhnout si (mé) nohy
hijack – únos letadla
air crash – letadlo narazí do nehybné věci
air collision – letadlo narazí do pohybující se věci
call buttom – tlačítko, kterým se přivolává steward (eg. if we need a medication)
steward/stewardness – stevard/stevardka
air hostess – letuška

boarding card – palubní lístek

 • you should have there: gate number (číslo brány), flight number (číslo letu), seat number (číslo sedadla), class (třída), smoker/non-smoker (kuřák/nekuřák), boarding time (čas, kdy máte nastoupit do letadla


We can hear these announcements:

 • Please fasten your seat belt and put your seat in the upright positin – prosím zapněte si pás a dejte sedadlo do vzpřímené polohy
 • We are now cruising at an altitude of 10,000 metres – teď letíme ve výšce 10 000 metrů
 • usually, we are given detailed information from the captain regarding the weather, the cruising high, the countries below, the time of destination – kapitán nám obyvkle poskytne detailní informace týkající se počasí, výšky letu (= nadmořské výšky), zemí, které jsou pod námi a času v naši destinaci

 

Black boxes

 • it recalls the communication between the cockpit and the ground control – dokáže z paměti vyvolat komunkikaci mezi pilotní kabinou a pozemní službou
 • they are placed in the back of the plane because it’s the safest place – jsou umístěny v zadní části letadla, protože to je to nejbezpečnější místo)
 • in fact they are not black by orange – ve skutečnosti nejsou černé ale oranžové
 • they are orange in order to be easily found in case of an accident – jsou oranžové, aby se v případě nehody snadněji našly

 

Economy class syndrom

 • a kind of syndrom that affects people in a long periods of inactivity causes vein trombosis – druh syndromu, který se vyskytuje u lidí, kteří delší dobu (v letadle) jsou neaktivní a způsovuje trombózu (krevní sraženiny)
 • v ČR se to pravděpodobně příliš neřeší, ale v zahraničí se kvůli tomu i provádějí v letadlech cviky
Author: Je to boj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..