Rubrika: Housing

Slovní zásoba a fráze na téma bydlení (home and furniture, housing). Vhodné jako maturitní otázka z angličtiny, základ pro slohovou práci v angličtině nebo téma anglické konverzace.

Posted in Housing Life in a Town

Druhy domů v angličtině (types of housing)

Druhý domů – slovní zásoba včetně vysvětlujících ilustrací

Posted in Housing

Bydlení ve Velké Británii (Housing in Great Britain)

Téma housing in Britain (včetně slovní zásoby), je z mé přípravy na všeobecnou státnici, ale vhodné je i k základní, maturitě nebo na referát