Anglické idiomy o smrti

Anglické idiomů o smrti 

Při studiu angličtiny pomáhá učit se systematicky, a proto se dnes zaměříme na poněkud pochmurnou, ale za to velmi užitečnou skupinu – anglické idiomy o smrti alias ty, které obsahují slovo smrt. Idiomy jsou vhodné pro studenty v angličtině středně a více pokročilé.

Možná Vás překvapí, jak použitelné tyto idiomy jsou i pro vyjádření věcí, které se smrti samotné netýkají. Např. výrazem to death ukazujeme vysokou míru, jako např. ve větě I am bored to death at workV práci se k smrti nudím.

Anglické idiomů o smrti 

 • 1. Uniknout o vlásek – Brush with death
 • Brush se používá v tomto smyslu jak ve významu slovesa, tak i podstatného jména. Můžete tedy říci I brushed with death in the accident i I had a brush with death in the accident.
  • When you have a brush with death, everything in your life changes. – Když unikneš o vlásek smrti všechno ve tvém životě se změní.
  • Do you know any celebrities who have brushed with death? – Znáš nějaké celebrity, které se setkaly se smrtí? 

 

2. Práh smrti -Death’s door

 • Zatímco v češtině se říká „na prahu smrti„, v angličtině můžete říci buď at death’s door na prahu smrti (doslova „u dveří smrti) nebo near death’s doorblízko smrti (doslova blízko dveří smrti). 

 • Používá se jak doslovně, tak i humorně.
  • The actor stated he is feeling very well as he responded to reports that he was near death’s door. –  Herec v reakce na reportáže novinářů, že je jeho život v ohrožení, prohlásil, že se cítí velmi dobře.
  • After exercising for 45 minutes I feel like at death’s door. – Po 45 minutovém cvičení se cítím, jako na prahu smrti.

3. Přivést někoho do hrobu – Be the death of (somebody)

 • Používá se doslova i s nadsázkou. Pokud je použití doslovné, tak se používá k vyjádření příčiny smrti. 
  • Drugs were the death of him – Zabily ho drogy.
  • You will be the death of me. – Ty mě jednou přivedeš do hrobu.
  • English idioms will be the death of me. – Anglické idiomy mě jednou přivedou do hrobu. 

4. Vyděsit někoho k smrti – Frighten to death/Scare to death 

 • Jaký je rozdíl mezi frighten a scare? Obě znamenají být vyděšený, bát se. Frighten ale ukazuje na něco více krátkodobého a na větší intenzitu než scare.
  • Don’t sneak up on me like that, you frightened me to death! – Nepliž se ke mně tak, vyděsil si mě k smrti!
  • I’m scared to death of horror movies. I definitely don’t want to see Silence of the Lambs.  –  K smrti se bojím hororových filmů. Určitě nechci vidět Mlčení jehňátek.

5. Vypadat/Cítit se na umření -Look/Feel like death warmed up

 • Look/Feel like death warmed up ukazuje na někoho, kdo vypadá nemocně, velmi unaveně nebo bledě.
 • V americké angličtině se používá varianta look like death warmed over nebo feel likedeath warmed over.
  • You look like death warmed up, I think you should see a doctor! – Vypadáš na umření, měl by si navštívit doktora!
  • I’m feeling like death warmed over this morning. There’s no way I can make it to work.  – Cítím se dneska ráno na umření. Do práce to nedám.

6. K smrti – To death

 • To death  ukazuje na vysokou míru, do češtiny se dá přeložit jak jako „k smrti“, tak i jako „velmi.
 • Pojí se např. s tired to death – k smrti unavený, bored to death – k smrti znuděný, thrilled to death – k smrti napjatý, nebo sick to death – leze mi to krkem.  
  • To be bored to death. –  Jsem k smrti znuděný. 
  • I am sick to death of your endless criticism. – Tvá nekonečná kritika mi leze krkem. 

7. Otázka života a smrti – A matter of life and death

 • Používá se doslova i v přeneseném významu, 
 • Také se dá použít ve významu „jde (nejde) o život“ – „it is (not) a matter of life and death„.
  • Seeing a doctor is a „matter of life and death“ for patients with lung cancer. – Pro pacienty s rakovinou plic je návštěva doktora otázkou života nebo smrti.
  • Don’t hurry – it’s not a matter of life and death. – Nespěchej, nejde o život.
  • To learn all English idioms by heart is not a matter of life and death. – Není životně nutné se neučit nazpaměť všechny anglické idiomy. 

8. Zabít někoho nebo něco – Put (somebody) to death

 • Put to death ukazuje na usmrcení v daný čas osobou, která je k tomu pověřená. Používá se nejčastěji buď k referování k trestu smrti (u osob) nebo k eutanazii u zvířat.
  • When was the serial killer put to death? – Kdy byl ten sérový vrah popraven?
  • The dog that attacked the children was  put to death last week. – Pes, který zaútočil na děti, byl minulý týden uspán.

9. Život plný bolesti a utrpení, tak že by bylo lepší zemřít – Living death  

 • Nepleťte si s living dead – živí mrtví (oživlé mrtvoly).
  • After the accident, he can’t walk, talk or feed himself – its a living death. – Po nehodě nemůže chodit, mluvit nebo se sám nakrmit – je to strašné přežívání.  
  • He faced a living death in the concetration death. – V koncentračním táboře čelil životu plnému bolesti a utrpení. 

10.  Zbabělci před smrtí mnohokrát zemřou – Cowards die many times before their death

 • Výrok má původ ve hře Julius Casear od William Shakespeare a v podstatě znamená, že pokaždé, kdy se ze strachu neodvážíme něco udělat, něco v nás zemře.
  • Dle originálu je celý výrok Césara:

 Cowards die many times before their deaths;
The valiant never taste of death but once.
Of all the wonders that I yet have heard.
It seems to me most strange that men should fear;
Seeing that death, a necessary end,
Will come when it will come.

 

Ve volném překladu:

Zbabělci před svou smrtí zemřou mnohokrát,

Odvážné potká jen jedinkrát,

Ta nejdivnější ze všech zvláštních věcí,

co znám, je bát se smrti, i když víme,

že přijde. A přijde, až nastane její čas.

 

Znáte nějaké další anglické idiomy o smrti? Napište nám je do komentáře. 

 

Pokud Vás anglické idiomy o smrti zaujaly, můžete si přečíst o anglických idiomech spojených s jídlem nebo s komunikací.

Celý přehled anglických idiomů najdete v horní sekci v části Konverzace -> Idiomy.

#anglické idiomy #idiomy v angličtině #anglická přísloví

Author: Je to boj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..