Anglické idiomy o smrti

Při studiu angličtiny pomáhá učit se systematicky, a proto se dnes zaměříme na poněkud pochmurnou, ale za to velmi užitečnou skupinu – anglické idiomy obsahují slovo smrt. Idiomy jsou vhodné pro studenty v angličtině středně a více pokročilé.

Možná Vás překvapí, jak použitelné tyto idiomy jsou i pro vyjádření věcí, které se smrti samotné netýkají. Např. výrazem to death ukazujeme vysokou míru, jako např. ve větě I am bored to death at workV práci se k smrti nudím.

Deset anglických idiomů o smrti 

 •  

1. Uniknout o vlásek – Brush with death

 • Brush se používá v tomto smyslu jak ve významu slovesa, tak i podstatného jména. Můžete tedy říci I brushed with death in the accident i I had a brush with death in the accident.
  • When you have a brush with death, everything in your life changes. – Když unikneš o vlásek smrti všechno ve tvém životě se změní.
  • Do you know any celebrities who have brushed with death? – Znáš nějaké celebrity, které se setkaly se smrtí? 

 

2. Práh smrti -Death’s door

 • Zatímco v češtině se říká „na prahu smrti„, v angličtině můžete říci buď at death’s door na prahu smrti (doslova „u dveří smrti) nebo near death’s doorblízko smrti (doslova blízko dveří smrti). 

 • Používá se jak doslovně, tak i humorně.
  • The actor stated he is feeling very well as he responded to reports that he was near death’s door. –  Herec v reakce na reportáže novinářů, že je jeho život v ohrožení, prohlásil, že se cítí velmi dobře.
  • After exercising for 45 minutes I feel like at death’s door. – Po 45 minutovém cvičení se cítím, jako na prahu smrti.

3. Přivést někoho do hrobu – Be the death of (somebody)

 • Používá se doslova i s nadsázkou. Pokud je použití doslovné, tak se používá k vyjádření příčiny smrti. 
  • Drugs were the death of him – Zabily ho drogy.
  • You will be the death of me. – Ty mě jednou přivedeš do hrobu.
  • English idioms will be the death of me. – Anglické idiomy mě jednou přivedou do hrobu. 

4. Vyděsit někoho k smrti – Frighten to death/Scare to death 

 • Jaký je rozdíl mezi frighten a scare? Obě znamenají být vyděšený, bát se. Frighten ale ukazuje na něco více krátkodobého a na větší intenzitu než scare.
  • Don’t sneak up on me like that, you frightened me to death! – Nepliž se ke mně tak, vyděsil si mě k smrti!
  • I’m scared to death of horror movies. I definitely don’t want to see Silence of the Lambs.  –  K smrti se bojím hororových filmů. Určitě nechci vidět Mlčení jehňátek.

5. Vypadat/Cítit se na umření -Look/Feel like death warmed up

 • Look/Feel like death warmed up ukazuje na někoho, kdo vypadá nemocně, velmi unaveně nebo bledě.
 • V americké angličtině se používá varianta look like death warmed over nebo feel likedeath warmed over.
  • You look like death warmed up, I think you should see a doctor! – Vypadáš na umření, měl by si navštívit doktora!
  • I’m feeling like death warmed over this morning. There’s no way I can make it to work.  – Cítím se dneska ráno na umření. Do práce to nedám.

6. K smrti – To death

 • To death  ukazuje na vysokou míru, do češtiny se dá přeložit jak jako „k smrti“, tak i jako „velmi.
 • Pojí se např. s tired to death – k smrti unavený, bored to death – k smrti znuděný, thrilled to death – k smrti napjatý, nebo sick to death – leze mi to krkem.  
  • To be bored to death. –  Jsem k smrti znuděný. 
  • I am sick to death of your endless criticism. – Tvá nekonečná kritika mi leze krkem. 

7. Otázka života a smrti – A matter of life and death

 • Používá se doslova i v přeneseném významu, 
 • Také se dá použít ve významu „jde (nejde) o život“ – „it is (not) a matter of life and death„.
  • Seeing a doctor is a „matter of life and death“ for patients with lung cancer. – Pro pacienty s rakovinou plic je návštěva doktora otázkou života nebo smrti.
  • Don’t hurry – it’s not a matter of life and death. – Nespěchej, nejde o život.
  • To learn all English idioms by heart is not a matter of life and death. – Není životně nutné se neučit nazpaměť všechny anglické idiomy. 

8. Zabít někoho nebo něco – Put (somebody) to death

 • Put to death ukazuje na usmrcení v daný čas osobou, která je k tomu pověřená. Používá se nejčastěji buď k referování k trestu smrti (u osob) nebo k eutanazii u zvířat.
  • When was the serial killer put to death? – Kdy byl ten sérový vrah popraven?
  • The dog that attacked the children was  put to death last week. – Pes, který zaútočil na děti, byl minulý týden uspán.

9. Život plný bolesti a utrpení, tak že by bylo lepší zemřít – Living death  

 • Nepleťte si s living dead – živí mrtví (oživlé mrtvoly).
  • After the accident, he can’t walk, talk or feed himself – its a living death. – Po nehodě nemůže chodit, mluvit nebo se sám nakrmit – je to strašné přežívání.  
  • He faced a living death in the concetration death. – V koncentračním táboře čelil životu plnému bolesti a utrpení. 

10.  Zbabělci před smrtí mnohokrát zemřou – Cowards die many times before their death

 • Výrok má původ ve hře Julius Casear od William Shakespeare a v podstatě znamená, že pokaždé, kdy se ze strachu neodvážíme něco udělat, něco v nás zemře.
  • Dle originálu je celý výrok Césara:

 Cowards die many times before their deaths;
The valiant never taste of death but once.
Of all the wonders that I yet have heard.
It seems to me most strange that men should fear;
Seeing that death, a necessary end,
Will come when it will come.

 

Ve volném překladu:

Zbabělci před svou smrtí zemřou mnohokrát,

Odvážné potká jen jedinkrát,

Ta nejdivnější ze všech zvláštních věcí,

co znám, je bát se smrti, i když víme,

že přijde. A přijde, až nastane její čas.

 

Znáte nějaké další anglické idiomy spojené se smrtí, které ve článku chybí? Napište nám je do komentáře. 

 

Pokud Vás anglické idiomy týkající se smrti zaujaly, můžete si přečíst o anglických idiomech spojených s jídlem nebo s komunikací.

Celý přehled anglických idiomů najdete v horní sekci v části Konverzace -> Idiomy.

#anglické idiomy #idiomy v angličtině #anglická přísloví

Author: Je to boj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..