Můj vysněný partner – esej v angličtině

„Můj vysněný partner“ (esej v angličtině)

Ukázková esej v angličtině na téma „můj vysněný partner“. Esej lehce upravit, aby byla použitelná i na jiná témata jako např. „můj ideální partner nebo partnerka“ či „můj vysněný manžel nebo manželka“. Pod esejí najdete překlad a slovní zásobu, který Vám pomůže si esej upravit dle Vašich potřeb. Úrovní je tato slohová práce vhodná pro studenty středně až více pokročilé. Pokud hledáte něco jednoduššího navštivte tuto stránku.

Příkladová esej v angličtině na téma Můj vysněný partner

!pozn. esej je psaná z pohledu ženy, pokud jste muž je třeba změnit červeně zvýrazněná slova!

As a young girl, I always imagined that the ideal man would come and „sweep me off my feet”. And as I grew so did the criteria of what I desired in a partner. I envisioned him to be as close to perfection as possible. Nowadays, as I know I am not perfect myself, I do not look for a perfect partner bur rather someone compatible I can spend my life with.

When envisioning the ideal partner there are many characteristics I imagine, some physical and others consist of the personality. In terms of physical appearance, I prefer men who are tall and muscular. But there are other qualities that are more important in a partner than physical appearance such as good communication skills and faithfulness.

Communication opens the door in every relationship. It is very important when two people can converse about a vast majority of subjects. When you are unable to talk and share your feelings with your partner, often, problems will arise. The ideal partner is someone who can make me laugh even in the worst of situations. Someone who brings up my mood when I’m feeling really down.

My ideal partner may not be perfect in other people’s eyes, but he will the most perfect in my eyes.

Překlad:

Když jsem byla mladší, vždycky jsem si představovala, že můj vysněný muž přijde a jednoduše se mi podlomí kolena. S tím, jak jsem rostla, rostly také mé požadavky na partnera. Představoval jsem si ho tak blízko dokonalosti, jak je to bude možné. Nyní však, protože vím, že sama nejsem dokonalá, nehledám dokonalého partnera, ale někoho, kdo se ke mně bude chodit a s kým bych mohla strávit celý život.

Když si představuji vysněného partnera, beru v úvahu mnoho charakteristik, některé co se týká vzhledu, některé osobnostní. Když přijde na fyzický vzhled, preferuji muže, kteří jsou vysocí a svalnatí. Ale co se týká partnera, jsou kvality které jsou důležitější než vzhled, a to například dobrá komunikace a věrnost.

Komunikace je důležitá pro každý vztah. Je důležitá, aby partneři měli společná témata, o kterých budou moci mluvit. Když nejsme schopni s partnerem mluvit a sdílet naše pocity, nastanou problémy. Vysněný partner by mě měl být schopný rozesmát i v těch nejhorších situacích. Někdo, kdo mě rozveselí, když se budu cítit špatně.

Můj vysněný partner nebude možná dokonalý v očích jiných lidí, ale bude dokonalých v těch mých.

Slovní zásoba:

as a young girl – když jsem byla mladší (mladá dívka)

 • as a young boy – když jsem byl mladší (mladší muž)
 • when I was younger – když jsem byl mladší
 • when I was teen – když jsem byl/a náctiletá

 

imagine – představovat si

 • I imagine my ideal man to be tall and handsome.- Představuji si svého ideálního partnera jako vysokého a pěkného.
 • I imagine he would work and I would me stay at home mum. – Představuji si, že on by chodil do práce a já bych byla ženou v domácnosti.
 • I imagine we would do the housework together. – Představuji si, že bychom dělali domácí práce společně.

 

sweep somebody off somebody’s feet –  podlomit kolena, okouzlit (doslova „smést někoho z nohou“)

 • nepravidelné sloveso: sweep -> swept -> swept
 • He swept me off my feet when he bought me the diamond ring. – Dostal mě když mi koupil diamantový prsten.
 • I was swept off my feet by her beauty. – Byl jsem okouzlen její krásou.

grow – růst

 • (nepravidelné sloveso: grow -> grew -> grown)
 • I grew up in Prague. – Vyrostla jsem v Praze.
 • I want to grow long hair. – Chci si nechat nárůst dlouhé vlasy.
 • I want my children to grow up in a safer world. – Chci, aby mé děti vyrůstali v bezpečnějším světě.

desire – toužit, přání

 • There are many thinks I desire in life. – Je mnoho věcí, po kterých v životě toužím.
 • My desire is to travel the world. – Mým snem je procestovat celý svět.
 • There are some qualities I desire in my future wife, for example faithfulness. – Mám některé kvality, které bych chtěl, aby má budoucí žena měla, jako např. věrnost.

envision – představuji si, vidím to

 • I envisioned to by married by now. – Představoval jsem si že touto dobou už budu vdaná.
 • I envision my ideal husband to be tall. – Představuji si mého vysněného partnera jako vysokého.

compatible – kompatibilní

 • We are not compatible, it would be better to break up. – Nejsme kompatibilní, bude nejlepší když se rozejdeme.
 • It looked that I was compatible with my girlfriend, but since we were not good at communication and sharing our feelings, it did not work out. –  Vypadalo to, že se k sobě s mou přítelkyní hodíme, ale protože jsme nebyli dobří v komunikaci a sdílení našich pocitů, tak to nevyšlo.

physical appearance – fyzický vzhled

 • For me physical apperance is not important. – Vzhled pro mě není důležitý.
 • If you say you don’t care about physical appearance of your future partner, you lie. –  pokud říkáte, že Vám nezáleží ne vzhledu Vašeho partnera, tak kecáte.

personality – osobnost, osobnostní vlastnosti

 • She has a very friendly personality. – Je to velmi milá osoba.
 • He has a lot of personality. – Je to velmi výrazná osoba.
 • Personality is more important than physical apperance. – Osobnost je důležitější než vzhled.

faithfulness – věrnost

 • Faithfulness is a very important quality. – Věrnost je velmi důležitá vlastnost.
 • I was always faitful to you. – Vždy jsem to byl/a věrný.
 • She was unfaithful many times, so I don’t trust her anymore. – Byla mnohokrát nevěrná, takže už ji nevěřím.

open the door – usnadnit, umožnit (doslova „otevřít dveře); opak „close the door“

 • Money usually opens the door to success. – Peníze obvykle vedou k úspěchu.
 • Open the door to your heart. – Otevři dveře k svému srdci (ve smyslu „zamiluj se do mě“, „pusť si mě k tělu“).
 • I closed the door on our relationship. – Už jsem skončila s naším vztahem (doslova: zavřela jsem za ním dveře),

converse – konverzovat

 • My ideal partner can converse on any subject, and has a keen sense of humor.  – Můj vysněný partner umí konverzovat na jakékoliv téma a bude mít smysl pro humor.
 • Even if you like to talk in your native language, speaking English can make a simple conversation much more challenging. – I pokud rádi konverzujete ve Vašem rodném jazyce, tak v angličtině může i jednoduchá konverzace být velkou výzvou.

arise – vyvstat

 • nepravidelné sloveso: arise -> arose -> arisen (pozn. časování je stejné jako u „rise“)
 • An opportunity arose and she decided to move to Prague. – Naskytla se příležitost a ona se rozhodla se přestěhovat do Prahy.
 • Mistakes can arise from the mistunderstanding of the vocabulary. – Chyby mohou vzniknout nepochopením slovní zásoby.

bring (somebody’s) mood up – zlepšit (někomu) náladu

 • nepravidelné sloveso: bring-> brought -> brought
 • Some people can really bring my mood up. – Někteří lidé mi opravdu umí zlepšit náladu.

feel down  – cítit se špatně, být bez nálady

 • nepravidelné sloveso: feel -> felt -> felt
 • Do you just feel down or are you actually depressed? – Je ti jenom špatně nebo máš skutečně depresi?

 

Rozšiřující slovní zásoba vhodné pro esej v angličtině na téma vysněný partner nebo partnerka

 

Chybí Vám vysvětlení nějakého obratu či slovíčka? Máte nějaký nápad na další téma esejí v angličtině? Napište si o ně do komentářů.

#můj ideální partner #můj vysněný partner #esej v angličtině #anglická esej #slohovka v angličtině #anglická slohovka

 

Obrázek: licence Creative Commons Zero – CC0

Author: Je to boj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..