Maturitní otázky z angličtiny: móda a oblékání

Maturitní otázky z angličtiny móda a oblékání

Slovní zásoba a fráze k botám a obuvi

Slovní zásobu a fráze k oblečení a módě najdete zde

Článek je zpracovaný tak, aby mohl být použitý jak pro kostru pro maturitní otázku z angličtiny nebo slohovku. vhdoný je také  jako zdroj slovní zásoby a frází pro anglickou konverzaci. Jsou zde dvě varianty, první vhodná pro toho, kdo má rád módu a oblékání.  Druhá spíše pro toho, komu je jedno co má na sobě. Věty lze samozřejmě i kombinovat z varianty A a B, ale dejte si pak pozor, abyste si neprotiřečili.

Varianta A – Fashion is important for you (Móda je pro Vás důležitá)

For me, the way people dress is important.

 • Jak se lidé oblékají mi připadá důležité

We can judge a lot from person’s appearance, from their style and the creativity they use.

 • Ze vzhledu člověka, z jeho stylu a kreativity můžeme hodně usoudit.

Also, it’s a well-known fact that we have only about 20 seconds to make a good first impression. So why wouldn’t we use appropriate clothes to take advantage?

 • Všichni víme, že na vytvoření prvního dojmu máme jen okolo 20 sekund, tak proč k tomu nevyužít vhodné oblečení?

Nowadays, the situation regarding clothes is not so bad as it used to be. A lot of famous chain stores have their outlets even in smaller cities so we don’t have to rely on the sewing or knitting skills of our mothers or grandmothers.

 •  Dnes (= v současné době) není situace co se týče oblečení tak špatná jak bývala. Moho slavných řetězců má své pobočky i v malých městech, takže už se nemusíme spoléhat na šicí nebo pletací schopnosti našich matek nebo babiček.

Another difference between the era of socialism and the situation now is the wide range of fashion magazines and programs on TV. So if you don’t have a clue what suits you, you can take part in one of these programmes and get advice for free.

 • Dalším rozdílem mezi érou socialismu a situací teď je velký výběr časopisů a pořadů o módě v televizi, takže pokud nemáte ponětí co vám sluší, můžete se jednoho z těchto pořadů zúčastnit a dostat tak radu zadarmo

Also, the existence of second-hand shops and auction web sites has created a great opportunity for low-income people to improve their wardrobes.

 • Také existence second-hand obchodů a aukčních webů vytvořila skvělou příležitost pro lidi s nízkými příjmy, aby si vylepšili své šatníky

However, the way we dressed should not be only the matter of imitating our ideal model. But also the matter of differentiating ourselves from the crowd or expressing ourselves.

 • Ale to jak se oblékáme by nemělo být záležitostí imitování našich idolů, ale odlišení se od davu nebo způsobem sebevyjádření.

Varianta B – You are indifferent towards fashion (= Móda je Vám ukradená)

For me, the way people dress is not so important.

 • To, jak se lidé oblékají mi nepřijde důležité

I don’t think we can judge a lot from people’s appearance, their style or their accessories.

 • Nemyslím si, že ze vzhledů lidí, jejich stylů nebo doplňků se o nich dá něco usoudit

It’s a well- known fact that we have only 20 seconds to make a good first impression. However for me clothes take only a minor part in creating the first impression.

 • Přestože se dobře ví, že na vytvoření prvního dojmu máme jen 20 sekund, u mě oblečení hraje jen malou roli.

I mean, except some cases, there’s no excuse for turning up in shabby clothes. But we should keep in mind that for a lot of people the latest fashion is not their priority. So we should not underestimate them only for not trendy clothes.

 • Chci tím říct, že kromě několik případů není žádná omluva pro chození ve špinavém nebo obnošeném oblečení, ale měli bychom si uvědomit, že pro mnoho lodí není poslední móda prioritou, takže bychom je neměli podceňovat jenom proto, že nemají oblečení podle poslední módy

However, I admit there are certain dress code rules no-one should violate. Namely not wearing odd socks or socks in sandals.

 • Ale, připouštím, že jsou jisté pravidla oblékání, která by nikdo neměl porušit. Například mít na sobě dvě různé ponožky nebo nošení ponožek v sandálech.

On the other hand there are people who want to be dressed according to the latest fashion at all costs. Even if it doesn’t suit them.

 • Na druhou stranu jsou zase lidé, kteří chtějí být oblečeni podle poslední módy za každou cenu, i když jim to vůbec nesluší

These people usually buy a lot of overpriced fashion magazines . Some even watch Fashion TV s regularly as we watch news.

 • Tito lidé si obvykle kupují předražené módní časopisy a někteří se dokonce dívají na Fashion TV (= televizní kanál o módě) tak pravidelně, jako my se koukáme na zprávy

My opinion is that the way we dress should not depend on trends but on the season and proper occasion.

 • Podle mě by to, jak se oblékáme nemělo záležet na trendech ale na ročním období a příležitosti, na kterou se oblékáme.

 

Zdroj obrázku: http://www.gratisography.com/

Author: Je to boj

1 thought on “Maturitní otázky z angličtiny: móda a oblékání

 1. Témata hezky zpracovaná. Bohužel jeden velký nedostatek, že jsou texty „zaházeny“ reklamami. Druhý nedostatek – nelze stáhnout texty v pdf osvobozeného od otravných reklam.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..