Anglická frázová slovesa

Anglická frázová slovesa 

Anglická frázová slovesa – včetně příkladů použití.

 

 

BREAK

break down

 • rozbít se
 • složit se (psychicky)

break out

 • vypuknout
 • uprchnout (z vězení)

break in/into

 • vloupat se

break up

 • rozejít se
 • rozbít, rozlámat se
 • skončit (prázdniny, ve firmě)
 • break up from a company – odejít z firmy

break away

 • odejít (ze strany…)

break open

 • otevřít rozbitím
 • Could you break open my egg? – Mohl by si naťuknout vajíčko
 • vylomit, vypáčit, otevřít násilím

 

KEEP 

keep on – pokračovat

keep out – udržet se, držet se (pěkné počasí…)

keep up with – držet s někým krok

keep off – vyhnout se (tučným jídlům…)

 

UP/DOWN

cheer up – rozveselit (se); Cheer up! – usměj se (něco jako namrač se)

calm down – uklidnit (se); Calm down, don’t panic

ease up – uvolnit se, polevit; Things are easing up at school, I’ve passed almost all my exams – Teď je to ve škole volnější, už mám za sebou skoro všechny zkoušky

get down – deprimovat; This book is so sad, it always gets me down – Tato kniha je tak smutbá, že mě vždycky zdeprimuje

loosen up – zvolnit (v práci), After he had a heart attack, he was advised to loosen up – Potom co měl infarkt, mu někdo poradil, aby zvolnil.

let down – nechat na holičkách; He’s not my friend. Everytime I needed his help, he let me down. – Není můj kamarád. Vždycky když jsem potřebovala jeho pomoc, mě nechal na holičkách.

open up – otevřít se; He’s not sociable at all. He never opens up to anybody. – On není příliš společenský. Nikdy se nikomu neotevře

wind down – zrelaxovat se, odpočinout si; I’m going to wind down to the woods – Jdu si odpočinout do lesa:)

TURN

turn down

 • to reject
 • odmítnout
 • I turned down his offer – Odmítla jsem jeho nabídku

turn down

 • to lower the volume
 • ztlumit
 • The Tv is too loud, could you please turn it down?

turn back

 • to return
 • The weather was so bad that we had to turn back – počasí bylo tak špatné, že jsme se museli vrátit

turn into

 • to change into something different
 • proměnit se, změnit se
 • After a few weeks that small puppy turned into Maxi pes Fík – za pár týdnů se to malé štěňátko proměnilo v Maxi psa Fíka

turn in

 • to submit a work
 • odevzdat (úkol)
 • He is so lazy that he never turns his homework on time – Je tak líný, že nikdy neodevzdává úkoly včas

turn out

 • to produce an unexpected result
 • ukázat se
 • We thought that he is a honest person, but later it turned out that he is a thieft – Mysleli jsme, že je to čestný člověk, ale později se ukázalo, že je to zloděj

turn out

 • to stop a light
 • zhasnout světla
 • Could you please turn out the light – Mohli byste prosím zhasnout?

turn up

 • to appear
 • objevit se
 • He didn’t appear on my birthday party – Neobjevil se na mém narozeninovém večírku

turn up

 • to increase (eg. the volume)
 • zvýšit, zesílit
 • Could you please turn up the radio? I can’t hear it – Mohla by si prosím zesílit rádio? Neslyším ho.

turn to

 • to go to someone for help, try to get help
 • uchýlit se (k někomu), obrátit se na někoho (s žádostí o pomoc), dát na někoho
 • After the death of her mother she had nobody to turn to – Po smrti své matky neměla na koho se obrátit

turn over

 • to rotate it (eg. to put it upside down
 • převrátit
 • Could you turn over my pancake? Mohl byste obrátit mou palačinku?

turn over

 • make a particular profit in particular lengh of time
 • mít obrat
 • My company turns over 1 million a year

turn away

 • to repel
 • odpudit, odehnat
 • His behaviour turns away a lot of my friends – Její chování odpuzuje hodně mnoho mých přátel

 

BRING

bring up 

 • raise children (vychovávat děti)
 • mention (zmínit)

bring out

 • introduce (představit/uvést/vydat na trh)

bring back

 • remember

bring down

 • reduce

bring round

 • make conscious (přivést z bezvědomí)

bring about

 • cause (způsobit)

bring 

 • posunout na dřívější čas/datum

bring off

 • uspět v něčem

PICK

pick at

 • uzobávat (jídlo), nimrat se (v jídle)

pick up 

 • vyzvednout někoho
 • chytit (chřipku)
 • naučit se

pick out

 •  rozpoznat, rozeznat (někoho v davu…)

pick on

 • zasednout si na někoho

Další frázová slovesa:

S těmito frázemi se setkáte nejen na certifikátech a v učebnicích, ale i v běžném životě, takže pozor na ně:)

run out of – dojít (ve smylu už nemít), I have run out of cigarettes = došly mi cigarety pozn. proč je tam předpřítomný čas? Protože děj v minulosti začal – cigarety došly a zárovenň stále trvá – to zn., že stále ty cigarety nemám

do somebody good – prospět někomu, This morning execrcise will do you good = tohle ranní cvičení ti prospěje

give somebody a lift – svést někoho (př.autem) He gave me a lift to the station = svezl mě na nádraží

come round – stavit se u nekoho, He came round this morning = dneska ráno ke mě přišel

Author: Je to boj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..