Shoda podmětu s přísudkem v angličtině (časté chyby na FCE a CAE)

Shoda podmětu s přísudkem v angličtině (časté chyby na FCE a CAE)

Na první pohled je shoda podmětu s přísudkem v angličtině procházka růžovým sadem – v 3. osobě jednotného čísla v přítomném čísle přidáme -s  a je to. Ve skutečnosti je to opravdu zrádná oblast anglické gramatiky. Jak na nic se dozvíte v tomto článku.

student 2

Zkuste si na začátek malý test:

 1. Every one of my friends (is/are) here.
 2. A number of students (is/are) here.
 3. The news (is/are) interesting.
 4. The United States (is/are) big.
 5. The English (drive/drives) on the left.

 

Správné odpovědi:

1.is

2. are

3.is

4. is

5. drive

 

Shoda podmětu s přísudkem – časté chyby:

1. Every a each

 • Every a each jsou vždy následována slovesem v jednotném číslem a to bez ohledu na to, jaké slovo za nimi následuje
  • Every book  has a soul – Každá knížka má duši
  • Every book and magazine has a soul – Každá knížka a časopis mají duši  (pozor! v angličtině stále jednotné číslo has)
  • Every man, woman, and child needs love – Každý muž, žena i dítě potřebují lásku.
  • Each book is listed here – Každá kniha je v seznamu zde.
  • Each book and magazine is listed here – Každá kniha a časopis jsou v seznamu zde  (pozor! v angličtině stále jednotné číslo is)

2. Some of

 • pokud je some of následováno jednotným číslem -> sloveso v jednotném čísle
 • pokud je some of následováno množným číslem -> sloveso v množném čísle
  • Some of the article is interesting – Něco v tom článku je zajímavé
  • Some of the articles are interesting – Některé články jsou zajímavé

3. Výrazy množství

 • další slova vyjadřující množství, jako např. a lot of, most of…,  se chovají podobně jako výše zmíněné slovo some
 • výraz množství + jednotné číslo = sloveso v jednotném čísle
 • výraz množství + množné číslo = sloveso v množném čísle

4. One of,  each of, every one of

 • One of,  each of, every one of se pojí se slovesem v jednotném čísle

  • One of my friends is ill – Jeden z mých přátel je nemocný
  • Each of friends is ill – Každý z mých přátel je nemocný
  • Every one of my friedns is – Každý z mých přátel je nemocný.

5. None of

 • None of se většinou pojí se slovesem v množném čísle, ale ve velmi formální angličtině ho můžete vidět i ve společnosti slovesa v jednotném čísle
  • None of my friends are here – Žádný z mých přátel tady není (bežná mluva)
  • None of my friends is here – Žádný z mých přátel tady není (velmi formální angličtina)

6. Number of

1. Spojení number of ve smyslu podmětu se pojí se slovesem v jednotném čísle 

 • Jak zjistíte co je podmět ve větě? Viz. příklad
  • The number of his motorcycles is 5.  – Počet jeho motorek je 5.
  • Zjišťujeme podmět: 1. Hledáme hlavní sloveso ve větě -> is (= je) 2. Ptáme se prvním pádem (kdo/co) je 5? Odpovídáme: Počet (motorek) je 5 -> number of je zde ve významu podmětu, a proto se pojí se slovesem v jednotném čísle.

2.Spojení  number of ve smyslu „a lot of

 • Number of his motorcycles are broken – Hodně jeho motorek je rozbitých

7. Názvy zemí zakončené na -s

 • Názvy zemí zakončených na -s se pojí se slovesem v jednotném čísle 
  • The United States consits of 50 states – Spojené státy jsou tvořené 5o státy
  • The Philippines is very beautiful – Filipíny jsou velmi krásné
  • Is Falklands British? – Jsou Falklandy britské?
 • poznámka: často se chyby také dělají v zájmeně – zájmena musí také být v jednotném čísle = it
  • The United States is very big. It is also very powerful – Spojené státy jsou velmi velké. Jsou také velmi mocné.

8. News

 • news (=novinky) se pojí s jednotným číslem
  • The news is very interesting = Ty novinky jsou velmi zajímavé
  • poznámka: pokud chcete zdůraznit, že se jedná o jednu novinku -> použijte výraz „a piece of“

9. Oblasti studia nebo aktivit končící na -s

 • Oblasti studia nebo aktivit končící na -s se pojí se slovesem v jednotném čísle

  • athletics, aerobics, mathematics, physics atd.
  • Mathematics is boring – Matematika je nudná

10. Nemoci a onemocnění zakončená na -s

 • Nemoci a onemocnění zakončená na -s se pojí se slovesem v jednotném čísle

  • diabetes, measles, numps, rabies, rickets, shingles
  • Diabetes is a very dangerous illness – Cukrovka je velmi nebezpečná nemoc.

11. Vyjádření času, peněz a vzdálenosti

 • Vyjádření času, peněz a vzdálenosti se obvykle pojí se slovesem v jednotném čísle

  • Three thousand Czech crowns is too expensive for one pair of jeans – Tři tisíce korun za jeden pár džínsů je moc
  • Six hours of sleep is not enough for me – Šest hodin spánku mi nestačí

12. Matematické počty

 • Matematické počty se pojí s jednotným číslem

  • Two and two is four = Dva a dva je čtyři
  • Two and two equals four = Dva a dva se rovná čtyři

13. Nepravidelná podstatná jména

 • Nepravidelná podstatná jména z pravidla nekončí na -s, ale to neznamená, že se nemohou pojit s množným číslem

  • Czech people are very kind – Češi jsou velmi milí
  • Fish are very healthy – Ryby jsou velmi zdravé

14. Názvy národů

 • Názvy národů (the English, the Americans, the Czechs atd.) se pojí s množným číslem
 • The English are belived to be very cold – O Angličanech se povídá, že jsou velmi chladní.

15. Přídavná jména na pozici podstatných

 •  Přídavná jména na pozici podstatných – např. the rich (bohatí), the poor (chudí), se pojí s množným číslem
 • The poor are getting poorer and the rich are getting richer – Chudí chudnou a bohatí bohatnou

 

 

 

 

Author: Je to boj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..