Příslovce četnosti v angličtině

Příslovce četnosti v angličtině

Co to jsou příslovce četnosti v angličtině (adverbs of frequency) a jak se používají se dozvíte v tomto článku.

Před použití www.jetoboj.cz
Před použití www.jetoboj.cz

 


Příslovce četnosti vyjadřují jak často činnost děláme. Jsou to tedy slova jako always (vždycky), often (často), once a week (jednou za týden)…..

1)Nejobvyklejší postavení příslovce četnosti je za podmět a před sloveso; I always get up before 6 o’clock – vždycky vstávám před 6

2)Výjimku tvoří sloveso ‚to be‘ – příslovce četnosti dáváme před něj; I am always at home before 6’o clock,

 

Příslovce četnosti

always – vždycky

He always wakes up at 7 – vždycky vstává v 7


usually 
– obvykle

She usually does her homework – obvykle si dělá úkoly


often
 – často

It often rains in my hometown – v mém rodném domě často prší


sometimes
 – někdy

I sometimes exercise – někdy cvičím

 

now and then – tu a tam, chvílemi, občas

I smoke now and then – čas od času si zakouřím (občas kouřím)

 

occasionally – příležitostně, občas (menší frekvence než now and then)

My brother studies just occasionally – můj bratr se učí jen příležitostně

 

not often – ne často

His computer is really not often used – on svůj počítač příliš často nepoužívá (doslova: jeho počítač je ne častou používáný – věta je v pasivu a je v ní jen jeden zápor a to kvůli pravidla jednoho záporu v angličtině)


hardly ever
 – sotva kdy, skoro nikdy, velmi zřídka

My father hardly ever cooks – otec vaří velmi zřídka

 

rarely – málokdy, výjimečně

She rarely helps her mum – jen málokdy pomáhá mamce.

 

never – nikdy

He never goes to the theatre – nikdy nechodí do divadla

 

Celkový seznam příslovcí četnosti 

  • ty, které znamenají přibližně to stejné jsou společně ve skupině

always – vždycky

constantly – stále, neustále

 

nearly always – téměř vždy

almost always

usually – obvykle

generally

normally

 

regularly – často

often

frequently

sometimes – někdy

periodically

 

occasionally – občas

now and then

once in a while

rarely – málokdy

seldom

infrequently


hardly ever
 – sotva kdy

scarcely ever

 

never – nikdy

 

Poznámka

existuje i výraz sometime, který se překládá také jako „někdy“ nebo „jednou“, ale používá se jen pro budoucnost

srovnejte:

I sometimes work as a model – někdy pracuji jako modelka

I would like to work as a model sometime – jednou bych chtěla pracovat jako modelka

 

Příslovce četnosti – věty na procvičení

1. Málokdy jsem o sobotách večer doma. Obvykle jsem venku s přáteli.

2. Bývá často nemocný? Je nemocný tak třikrát do týdne.

3. On téměř nikdy nepije, ale je v hospodě často až do půlnoci

 

Výsledky:

1. I’m hardly ever at home on Saturdays.

2. Is he often ill? He’s ill about three times a/per week.

3. He rarely/seldom drinks, however he’s often in a pub until midnight.

 

 

Author: Je to boj

1 thought on “Příslovce četnosti v angličtině

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..