Posted in Morfologie + syntax

Anglistika státnice - morfologie a syntax (Verbs - manifestation of tense and aspect in English and Czech)

Zpracovaná otázka na státnici z anglistiky – morfologie a syntax (Verbs – manifestation of tense and aspect in English and Czech).

Posted in Morfologie + syntax

Státní zkouška z anglické filologie - morfologie a syntax

šestá otázka z morpho-syntax okruhu na státní bakalářskou zkoušku na Univerzitě Palackého v Olomouci

Posted in Morfologie + syntax

Státnice anglická filologie - morfologie a syntax (basic units of linguistic analysis in morphology and syntax)

Zpracovaná otázka na státnici z anglická filologie – morfologie a syntax (basic units of linguistic analysis in morphology and syntax).

Posted in Morfologie + syntax

Anglistika státnice - morfologie a syntax (Parts of Speech - criteria for their classification)

druhá otázka z okruhu morpho-syntax na státnice na UPOL

Posted in Morfologie + syntax

Státnice z anglická filologie - morfologie a syntax (basic units of linguistic analysis in morphology and syntax)

Zpracovaná otázka na státnic z anglické filologie (morfologie a syntax).o

Posted in Morfologie + syntax

Anglistika státnice - morfologie a syntax (number and countability)

Zpracovaná otázka na státnice z anglické filologie – část morfologie a syntax (number and countability).L

Posted in Lexikologie

Státnice z anglické filologie - lexikologie (lexicology)

Čtvrtá a poslední otázka okruhu lexikologie na státní bakálařskou zk. na UPOL

Posted in Lexikologie

Anglická lexikologie - zpracovaná otázka

Zpracovaná otázka na státnice z anglické filologie – lexikologie.