Posted in CAE - Writing FCE - Writing Přídavná jména a příslovce Referáty v angličtině

Přídavná jména v angličtině - writing FCE/CAE

Přídavná jména, která jsou synonyma k přídavným jménům nice, good, bad a terrible, kterým byste se měli v FCE a CAE writing.

Posted in CAE - Writing CPE - Writing FCE - Writing

Jak napsat review - FCE/CAE/CPE

Jak napsat review – FCE/CAE/CPE. Ukázkovou práce, slovní zásoba a fráze a v neposlední řadě tipy a triky, jak úspěšně certifikát udělat.

Posted in CAE - Writing CPE - Writing FCE - Writing

Jak napsat NOTES, NOTICE, ADVERTISEMENT, ANNOUNCEMENT- FCE/CAE/CPE writing

Jak napsat správně NOTES – pro Cambridge certificates

Posted in CAE - Writing CPE - Writing FCE - Writing Pro všechny úrovně

Zkratky v angličtině

Zkratky v angličtině – odkazy na skvělé vyhlédavače + seznam těch nejpoužitelnějších

Posted in CAE - Writing Časté chyby v angličtině FCE - Writing

Často zaměňována slova

Nejčastěji zaměňovaná slova ve writing na FCE, CAE, CPE

Posted in FCE - Gramatika Minulé časy PET Gramatika Předpřítomný čas Státní jazyková zkouška z angličtiny- gramatika

Jak používat anglické "since"

Since – kdy se pojí s předpřítomným časem a kdy s minulým

Posted in Anglická konverzace Travel and transport

Cestování slovní zásoba v angličtině

Základ k tématu travelling + fráze

Posted in Travel and transport

Stopování (Hitchhiking) - slovní zásoba pro cestování (travelling)

Stopování – slovní zásoba a fráze