Časté chyby v angličtině

Časté chyby v angličtině

Jaké jsou časté chyby v angličtině a jak se jich vyvarovat?

Článek je vhodný pro studenty na úrovni minimálně mírně pokročilý, a zejména pro ty, kteří se připravují na zkoušky z anglického jazyka, kde se tyto chytáky často vyskytují. Zvláště vhodný je článek pro studenty, kteří se připravují na Certificate in Advanced English (CAE) nebo First Certificat in English
(FCE). 

V článku najdete seznamy slov,  které se často v angličtině zaměňují či se v nich často dělají chyby. Navíc jsme přihodili také několik tzv. falešných přátel (false friends) neboli slov, které vypadají podobně, ale v českém jazyce mají zcela jít význam. 

 

rozdíl mezi say, tell, talk a speak

 • Všechna čtyři slovesa znamenají mluvit nebo říci

tell 

 • Po tell obvykle následuje osoba. Např. Did you tell her? – Řekl si jí to? Ne: Did you say her? Did you speak her? Did you talk her?
 • V ustálených spojeních jako např.:
  • tell the difference – řict (ale ve významu rozpoznat, všimnout si), kde je rozdíl
  • tell the time – říci, kolik je hodin
  • tell a joke – říci vtip

say 

 • Po say obvykle následuje přímý předmět (tedy to, co osoba říká). Např. Say it! – Řekni to!
 • Pokud potřebuji přidat i nepřímý předmět (tedy komu) tak přidávám to. Např. Say it to me! – Řekni mi to!
 • V ustálených spojeních jako např.:
  • (not) to say a word – neříci ani slovo. Neřekla ani slovo. – She did not say a word. 

talk 

 • Talk znamená mluvit ve významu povídat nebo mít konverzaci. 
  • Ona neustále mluví. – She talks all the time. 

speak

 • Speak znamená mluvit ve významu produkovat slova.
  • Umíš mluvit anglicky? – Can you speak English?
  • Mohl by si mluvit pomaleji? – Could you speak more slowly?
 • Speak také znamená, že jedná osoba mluví a další poslouchají. 
  • Nás šéf mluví už hodinu, většina lidí při tom usíná. – Our boss is speaking for an hour, majority of people is falling asleep.
 • V ustálených spojeních, jako např.:
  • speak (somebody’s) mind – říci, co mám na srdci. Řekni mi, co máš na srdci. – Speak your mind.

 

rozdíl mezi blink a wink 

Obě slova se do češtiny překládají jako mrkat.

wink

 • Wink znamená mrkat záměrně.
 • He winked at me and I knew we were thinking the same about her – Mrkl na mě a já jsem věděla, že si oba dva o ní myslíme to samé.

 

blink

 • Blink znamený mrkat bez záměru nebo překvapením.
 • When they told her her husband died she didn’t even blink – Když jsme jí řekli, že její manžel je mrtvý, ani nemrkla.

 

rozdíl mezi soon a early

 • Obě slova se do češtiny překládají jako brzy. 

soon

 • Soon znamená brzy ve významu za chvíli a také ve významu, že něco uděláte to bez odkladu.
 •  I’ll write you soon. – Brzo ti napíšu (napíšu ti nejdřív jak jen budu moci, bez odkladu).

early

 • Early se jako brzy používá ve významu  dříve než jsme čekali. Další význam je brzy na začátku nějakého časového úseku – např. early in the morning – brzy ráno.
 • I have to wake up early this morning. – Musím vstávat brzy (dříve než je běžné).

 

rozdíl mezi saint a holy

 • Obě slova se do češtiny překládají jako svatý.

saint

 • se používá ve spojitosti se jmény osob
 • např. Saint Patrick – svatý Patrik

holy

 • má význam spíše jako posvátný
 • např. Holy Grail (svatý grál) nebo Holy Trinity (Svatá Trojice)

 

rozdíl mezi close a shut

 • Obě slova se do češtiny překládají jako zavřít. V některých případech je možné použít obě slova, v jiných případech je nutné je odlišit. 

close

 • Často implikuje zavřít ve významu zakrýt nebo zablokovat. Také např. zavřít za účelem toho, že  např. chci něco říci a nechci, aby ostatní slyšeli.
 • Prosím zatáhni záclony, ať nás není vidět. – Please close the curtains so that people cannot see us.
 • V řadě případů se pojí s předložkou „with“ nebo „by„. Např. zavři láhev víčkem prosím. – Please close the bottle with a lid.

shut

 • Často implikuje „zcela zavřít“ nebo zavřít kvůli nějakému rušivému elementu – např. kvůli dešti nebo hluku.
 • Venku je hlučno, zavři dveře.  –  It’s noisy outside, shut the door.
 • Pojí se s ustálenými výrazy jako „up“ nebo „down“.  Zklapni. – Shut up.  Vypni ten stroj! – Shut the machine down!

 

rozdíl mezi leave, abandon a desert 

Všechna tři slova se do češtiny překládají jako opustit nebo odejít.

leave

 • Je významově neutrální a dá se použít ve většině případů.

abandon

 • Implikuje, že něco opouštíte navždy.
 • Např. Opustil svou loď, protože se potápěla.  – He abandoned his ship, beacuse the ship was sinking.

desert

 • Imlikuje, že někomu odchodem způsobím bolest nebo škody. Např. opustit dítě – desert a child nebo opustit armádu – desert an army.

 

rozdíl mezi rescue a save 

 • Obě slova se do češtiny překládají jako zachránit.

save

 • Save je významově neutrální slovo, které se dá použít téměř ve všech případech.

 

rescue

 • Rescue implikuje, že záchrana proběhla manuálně. Např. Zachránil ho plavčík. – He was rescued by a lifeguard.

rozdíl mezi view a sight

Obě slova se do češtiny překládají jako pohled. 

view

 • View znamená pohled ve významu výhled.
 • I have really fantastic view from that window. – Z toho okna mám skutečně perfektní výhled.

 

sight

 • Sight znamená pohled ve významu, jak někdo vypadá. Obvykle je možné slovo sight v těchto případech nahradit slovem look.
 • What a funny sight it was to see him wearing that stupid hat. – To byl skutečně zábavný pohled vidět ho jak má na sobě ten klobouk.

Pozn. určitě víte, že české slovo pro pohled, se dá do angličtiny přeložit také jinak. Např. výše zmíněné look (pohled očima nebo pohled ve smyslu, jak někdo vypadá) nebo postcard (pohled ve významu pohlednice).

 

rozdíl mezi help, aid a assist 

Všechna tři slova  se překládají jako pomáhat.

help

 •  Help má neutrální význam a dá se použít pro (téměř) všechny případy.

aid

 • Aid znamená pomáhat organizovaně (humanitární organizace nebo skupiny obyvatel).

assist

 • Assist znamená pomáhat organizovaně a byrokraticky (např. realitní kancelář mi pomáhá najít bydlení).

 

rozdíl mezi hire a rent 

 • Obě slova se do češtiny překládají jako pronajmout.
 • Rozdíl mezi hire a rent v americké angličtině je minimální, v britské angličtině, kterou potřebujete napr. na FCE nebo CAE, však rozdíl je:

hire

 • Hire ukazuje na to, že pronájem je na kratší dobu. 
 • I hired a car for tomorrow’s trip. – Na zítřejší výlet jsem pronajala auto.

rent

 • Rent ukazuje na to, že pronájem je na delší dobu.
 • I don’t want to buy flat. I only want to rent it. – Nechci se kupovat byt, jenom si ho chci pronajmout.

 

False friends aneb další časté chyby v angličtině

Na rozdíl od slov výše, se tato slova nepřekládají do češtiny stejně. Důvod, proč se v nich často chybuje je to, že v angličtině vypadají podobně, a tak si je hodně lidí plete.

rozdíl mezi misused a disused 

misused

 • Misused znamená zneužít (alcoho, drugs, power) nebo použít špatně (např. slovo ve špatném významu)

disused

 • Disused znamená nepoužívaný (nepoužívaná metoda, továrna, sklad…)

rozdíl mezi hard a hardly

hard

 • Hard se používá ve významu těžký nebo těžce.
  • I work hard every day – každý den těžce pracuji

hardly

 • Hardly se používá ve významu téměř, sotva nebo skoro ne

  • She hardly works – Téměř nepracuje. (pozn. hardly už v sobě má zápor)
  • I hardly know him – Skoro ho neznám.

 

Zajímá vás, jaké jsou další časté chyby v angličtině?

 

Author: Je to boj

3 thoughts on “Časté chyby v angličtině

 1. Nic ve zlém, ale máte tam hrubku. Za chvíli se píše měkké i – prosím opravte si to.

 2. Není to HOLLY, ale HOLY, to první je keř, cesmína co si z ní v UK pletou věnce o vánocích a v jižní americe jí pijí jako herba maté

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..