ARTICLE - FCE/CAE/CPE

Jak psát article na FCE/CAE/CPE writing

Jak napsat article – FCE/CAE/CPE obsahuje tipy na, jak by měl article vypadat, čeho byste se měli vyvarovat a slovní zásobu a fráze, které můžete použít.

ARTICLE – FCE/CAE/CPE

Tipy:

 • psaní článku (= article) je zrádné v tom, že není pevně stanovený styl, ve kterém by se měl psát – vše záleží na zadání (alias na tom, pro jakého čtenáře píšete)
 • většinou (tj. s vyjímkou tzv. discursive article , který se ale na cerifikátech vyskytuje jen velmi vzácně), je styl psaní méně formální než u reportu
 • měli byste zahrnout jak fakta, tak i Váš osobní názor (doporučení, radu atd.)
 • zkuste se pokusit o vtip (například tím, že nějaký výrok silně nadsadíte)
 • nadpis by měl být chytlavý; zkuste přijít s něčím originálním nebo šokujícím (Britney’s life – The worst film ever)
 • adresujte čtenáře v druhé osobě – oslovujte je „you„(If you look for 2 hours of boredom, look no futher/Have you ever …?/What would you do if….? What would you think if…?/ Can you imagine….? You might that … but…)
 • používejte rétorické otázky (How often do you think about where your clothes come from?)používejte neformální jazyk (s vyjímkou discursive essay)
 • používejte širokou škálu přídavných jmen (v nejlepším případě ve spojené s příslovci)
 • spíše než nepřímou řeč (reported speech) používejte přímou řeč
 • své argumenty a názory doprovázejte konkrétnímy příklady, nedělejte pouze všeobecné závěry
 • střídejte krátké a dlouhé věty
 • snažte se vytvořit kontrast nebo překvapení (např. věc srovnejte s jinou – píšete o CD popové hvězdy, tak ji porovnejte s heavy metalovou…)
 • nejdůležitější je první a poslední odstavec; v prvním byste měli především zaujmout a v posledním shrnout Váš hlavní argument

Struktura článku (Article) na FCE/CAE/CPE writing

1) nadpis – s výjimkou členů, předložek a spojek píšeme každé slovo velkým písmenem

 • např. How to Become a Pop Star (nebo se tomu vyhněte a použíjte kapitálky na všechno -> HOW TO BECOME A POP STAR)

2) úvod – měli byste jasně a stručně vymezit to, o čem se chystáte psát

3) 2-5 odstavců (v závislosti na délce odstavce)

 • s každou myšlenkou začněte nový odstavec

Slovní zásoba a fráze, které můžete použít:

 • First – Za prvé
 • First of all – Nejdříve
 • Another thing is that – Dále
 • If you ask me… – Pokud byste se mě ptali
 • You can imagine…- Umíte si představit

odstavce oddělujte volným řádkem a linking words

 • However, – Avšak
 • For this reason – Z tohoto důvodu
 • This is particularly – Toto především
 • Have you ever…? – Už jste někdy..?
 • What do you think about…? – Co si myslíte o…?
 • On the subject of + ing, – K tématu (cestování = travelling)
 • I do not agree… – Nesouhlasím
 • It happened to me when… Stalo se (mi) to když
 • This is what happened when…Stalo se to když
 • The occasion I have in mind … To, co mám na mysli
 • I’ll never forget the time…Nikdy nezapomenu na to, kdy

každý odstavec by měl začít větou, kde vystihuje hlavní myšlenku odstavce

 • How many people around the world can honestly say they have never heard of (Britney Spears)There’s nothing worse than…)
 • You may not agree with me, but I think…)

4) závěr – snažte se shrnout, co byl Váš hlavní argument (pokud si nejste jistí, co to bylo, tak to není dobře), pokud možno přidejte nějaké doporučení (And hence, it can be concluded that Miss Spears should stick to singing and never try acting again) nebo zakončete celý článek vtipem.

 • Finally – Na závěr
 • In this way – Tímto způsobem, touto cestou
 • In other words – Jinými slovy řečeno
 • To sum up – Abych to shrnula
 • In my opinion – Podle mého názoru
 • In my view – Podle mého názoru
 • I think that – Myslím si, že
 • I believe that – Myslím (doslova: věřím), že
 • As far as I’m concerned – Pokud můžu mluvit za sebe (doslova: Jak se mě to týká)
 • To my mind – Myslím si, že
 • Personally, I think –  Já osobně se domnívám

 

Na co si dát u psaní článku (Article) na FCE/CAE/CPE writing pozor:

 • předtím než začnete vůbec přemýšlet, o čem budete psát, pořádně se podívejte na zadání a odhadněte pro koho je článek určený a podle toho zvolte styl psaní
 • velkou pozornost věnujte tomu, co se po Vás chce – je to poradit (advise), navrhnout něco (suggest), porovnat (compare or contrast), informovat (inform) nebo popsat (describe)?  Věřte mi, není nic horšího než 10 minut před koncem zjistit, že jste místo psaní článku o filmu, měli za úkol ho porovnat s nějakým jiným…

 Čeho se při psaní článku (Article) na FCE/CAE/CPE vyvarovat:

 • nepiště o sobě – i přesto, že byste měli zahrnout Váš osobní názor, měl by tvořit jen malou část celého článku
 • i v případě, že budete psát např. neformálním stylem článek do časopisu pro teenagery, odolejte pokučení používat hovorové výrazy (vzpomeňnte si, že i Bravíčko si zachovalo svou úroveň co se týče stylu psaní)

Druhy articles (relevantní jen pro FCE+CAE)

1) narrative

 • describing a serie of events
 • např. na téma: My worst English class
 • pozor na časy
 • používejte časová slova a fráze – by the time/when/while/within seconds/almost immediately
 • popisujte pocity (používejte různé druhy přídavných jmén)

2) descriptive

 • např. na téma: My hero
 • používejte rozmanitá přídavná jména a příslovce

3) discursive

 • velmi formální
 • měli byste: 1) vysvětlit pojem 2) analyzovat 3) navrhnout řešení 4) porovnat 5) dát do kontrastu

velmi důležitá pro psaní articles jsou přídavná jména – snažte se vyvarovat přídavným jménům jako nice, good, bad a terrible a používat místo nich pou jiné

další tipy (v angličtině) + ukázka ARTICLE (sample article)

Author: Je to boj

1 thought on “ARTICLE - FCE/CAE/CPE

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..