Anglická modální slovesa - Can, could, be able to

Anglická modální slovesa – Can, could, be able to

Anglická modální slovesa – Can, could, be able to: jaký je mezi nimi rozdíl, kdy jaké použít a na co si dát pozor.

we can do it

Can

 1. znamená ‚moci‘ nebo  ‚umět‘

ve významu ‚moci:

 • I can go there. – Mohu tam jít.
 • Can you give me your phone number? – Můžeš mi dát své telefonní číslo?
 • I can’t help you. – Nemohu ti pomoci,

ve významuumět‚:

 •  I can speak English a little. – Umím trochu mluvit anglicky.
 • I can’t dance. – Neumím zpívat.
 • Can you swim? – Umíš plavat?

v některých případech se oba významy prolínají – např.

Can you drive?

 • Umíš řídit?
 • Můžeš řídit?

 

minulý čas slovesa ‚can‘ může být vytvořen za pomocí:

 • could – potom to vyjadřuje dovednost v minulosti (I could dance – uměl jsem tančit)
 • be able to – konkrétní dokončená situace v minulosti, často se překládá i jako ‚být schopný‘ (I broke my leg but I was able to dance. – Zlomil jsem si nohu, ale byl jsem schopný tančit.)

 

tvary slovesa be able to

pro minulost:

 • za použití ‚was‚ nebo ‚were‘
 • I was able to
 • you were able to
 • he/she/it was able to
 • we were able to
 • you were able to
 • they were able to

pro přítomnost:

 • za použití tvaru slovesa ‚to be
 • I am able to
 • you are able to
 • he/she/it is able to
 • we are able to
 • you are able to
 • they are able to

pro budoucnost:

 • za použití ‚will‚ (nezapomeňte že po ‚will‘ následuje také ‚be‚)
 • I will be able to
 • youwill be able to
 • he/she/it will be able to
 • we will be able to
 • you will be able to
 • they will be able to

pro předpřítomné časy

 • případy, kdy použít have/has + been able to jsou shodné s případy, kdy se používá předpřítomný čas
 • have/has been + able to
 • I have been able to
 • you have been able to
 • he/she/it has been able to
 • you have been able to
 • they have been able to

 

Zápor

pro přítomnost

tvar slovesa ‚to be‘ dáme do záporu

 • I am not (zkráceně: I’m not) able to
 • you are not (zkráceně: you aren’t) able to
 • he/she/it is not (zkráceně: he/she/it isn’t) able to
 • you are not (zkráceně: you aren’t) able to
 • we are not (zkráceně: we aren’t) able to

pro minulost

‚was‘ a ‚were‘ dáme do záporu -> was not (zkráceně: wasn’t) a were not (weren’t)

 • I was not (zkráceně: I’m wasn’t) able to
 • you were not (zkráceně: you weren’t) able to
 • he/she/it was not (zkráceně: he/she/it wasn’t) able to
 • you were not (zkráceně: you weren’t) able to
 • we were not (zkráceně: we weren’t) able to

pro budoucnost

‚will‘ dáme do záporu -> will not (zkráceně won’t), nezapomeňte přidat ‚be‘, které nemění tvar

 • I will not (zkráceně: I won’t)  be able to
 • you will be not (zkráceně: you won’t) be able to
 • he/she/it will not (zkráceně: he/she/it won’t) be able to
 • you will not (zkráceně: you won’t) be able to
 • we will not (zkráceně: we won’t) be able to

pro předpřítomné časy

 • have/has been + not (zkráceně haven’t nebo hasn’t) +  able to
 • I have not (zkráceně: haven’t) been able to
 • you have not (zkráceně: haven’t) been able to
 • he/she/it has not (zkráceně: hasn’t) been able to
 • we have not (zkráceně: haven’t) been able to
 • they have not (zkráceně: haven’t) been able to

tvorba otázky

je také jednoduchá: 1. Was/Were 2. podmět 3. be able to 4. sloveso 5. zbytek věty + ? (tedy např. Was she able to speak?)

 

Příklady:

 • I will able to go there. – Můžu tam jít. (= Budu tam moci jít)
 • Will she be able to catch the bus to London? – Stihne chytit ten autobus to Londýna?
 • She won’t be able to catch it. – Nezvládne ho chytit/Nestihne ho chytit.
 • Have you been able to finish your homework? – Zvládl si dopsat úkol?
 • She hasn’t been able to come – Nebyla schopná přijít

 

Kontrastní příklady na srovnání použití can/could + be able to

I thought I can play tennis very well, but yesterday I played with my brother who is a beginner and he was able to beat him.

 • Myslela jsem si, že hraji tenis velmi dobře, ale včera jsem hrála se svým bratrem, který je začátečník a on mě porazil.
 • hraji tenis – obecná dovednost – can/could versus konkrétní situace (můj bratr byl schopný mě porazit) – able to

 

There was a fire in the club two weeks ago. Fortunately everybody was able to escape.

 • Minulý týden byl v klubu požár, naštěstí se všem podařilo uniknout.

 

If I am not able to cath that train, I will go by bus. 

 • Pokud nestihnu ten vlak (nebudu schopný chytit ten vlak), pojedu autobusem.
 • pozor po if nesmí být will

 

V mnoha situacích se však použití can/could a be able to překrývá

 

Could

má dva významy:

 minulý čas slovesa can

 

 • zdvořilejší verze can (can = můžeš/could = mohl by si)

 

 • I could dance – Uměl jsem tančit
 • She couldn’t go to work yesterday because she was ill – Nemohla jít včera do práce protože byla nemocná
 • Could you smell anything? – Cítil si něco?

 

jako zdvořilá verze can:

 • Could you turn off your mobile phone, please? – Mohl byste, prosím, vypnout svůj mobilní telefón?
 • Could you say that again? – Mohl byste to říci znova
 • Could she be a little bit more quiet? – Mohla by být trošku víc potichu? 
 • Pokud o něco žádáte je could zdvořilejší než can.

 

Specifické jsou věty, kde se vyskytují slovesa smyslového vnímání (např. see/hear/smell…)
Věty jako např: Vidíš to? Slyšíš to? Cítíš to? se vždy překládají za pomocí slovesa can

 • tedy: Can you see it? Can you hear it? Can you smell it?

 

Author: Je to boj

3 thoughts on “Anglická modální slovesa - Can, could, be able to

 1. wil má určitě význym pro budoucnost, ale ve výkladu vám chybí sloveso to be –
  I will be able to go there – máte tam I will able to go there… je to matoucí

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..