Nepřímá řeč (reported speech) - anglická gramatika online

Nepřímá řeč (reported speech) 

Nepřímá řeč (indirect speech) – co to je, jak se tvoří a kdy se používá. 

interview 2

Nepřímá řeč

Co je a kdy se používá nepřímá řeč:

 • Pokud chceme někomu říci, co někdo jiný řekl, myslel si nebo cítil

Jaký je rozdíl mezi přímou a nepřímou řečí?

 • přímá řeč„I love beer,“ he said. – „Miluji pivo,“ řekl.
 • nepřímá řeč: He said he loves/loved beer. – Řekl, že miluje/miloval pivo.

Kdy se používá?

 • Zejména (ale ne pouze) po slovesech: TELL, SAY, ASK, REPLY, ANSWER, WRITE, REPORT, LEARN, KNOW, READ, FEEL, REASSURE (ujistit)

Jak se tvoří?

1. Základní použití

Posuny v časech:

přítomný čas -> minulý čas

 • přítomný čas prostý -> minulý čas prostý
„I don’t like it,“ she told me. – She told me she didn’t like it.  
 • přítomný čas průběhový ->  minulý čas průběhový
„They are eating lunch,“ he explained. – He explained that they were eating lunch.

minulý čas -> předminulý čas

 • minulý čas prostý -> předminulý čas prostý
„He went back home,“ she explained. – She explained that he had gone back home.
 • minulý čas průběhový -> předminulý čas průběhový
„He was trying to help me,“ she thought. – She thought he had been trying to help her.

předpřítomný čas -> předminulý čas

 • předpřítomný čas prostý -> předminulý čas prostý
„I have been there many times,“ he admitted. – He admitted that he had been there many times.
 • předpřítomný čas průběhový -> předminulý čas průběhový
„I have been waiting for you since 8 o’clock,“ he complained. – He complained that he had been waiting for me since 8 o’clock.

předminulý čas -> předminulý čas (beze změny)

 • předminulý čas prostý -> předminulý čas prostý

„I hadn’t studied Chinese before I went to China,“ he claimed. – He claimed that he hadn’t studied Chinese before he went to China.

 • předminulý čas průběhový -> předminulý čas průběhový

„I had been waiting for two hours before she arrived,“ he complained. – He complained that he had been waiting for two hours before she arrived.

will (budoucí čas) -> would (podmínka)

„I will come tomorrow,“ he reminded me. – He reminded me that he would come tomorrow.

2. Časté chyby u tvoření nepřímé řeči

 • zájmena – nezapomeňte, že často musíte také změnit zájmena

I don’t like it,“ she told me. – She told me she didn’t like it.  

I don’t like it my dog,“ she told me. – She told me she didn’t like her dog.  

 • časové údaje– nezapomeňte, že v některých případech musíte také převést časový údaje
  • Today  -> that day
  • Tomorrow -> the next day/the following day
  • Yesterday -> the day before/the previous day
  • Next week/month/year ->  the following week/month/year
  • Last week/month/year ->the previous week/month/year
  • Now/just – >then
  • Ago  -> before 
 • další slova, která se mění
  • Here -> there
  • This -> that
  • I don’t like it here,“ she told me. – She told me she didn’t like there.  
  • I don’t like this,“ she told me. – She told me she didn’t like that.  

3. Vyjímky

 • obecné pravdy – něco, co platí stále

She said that 2 plus 2 equals 4 – Řekla, že 2 plus dva se rovná 4

 • pokud je výrok stále pravdivý nebo aktuální -> přítomný čas se nemění na minulý, ale je stále přítomný
 • přítomný čas prostý -> přítomný čas prostý „I don’t like it,“ she told me. – She told me she doesn’t like it.  (= stále to nemá ráda)
 • přítomný čas průběhový -> přítomný čas průběhový „I  am staying with my uncle,“ she told me. – She told me she is staying with her uncle.  (= stále bydlí u svého strýce)
 • pozor na převody modálních sloves:
  can -> could
  may -> might
  might -> might
  must -> must
  have to -> had to

!pozor! pokud má must význam muset pouze pro ten daný okamžik, pak převádíme na had to

She said she had to go – Řekla, že musí jít (musela jít v tu chvíli, ale teď už nemusí)

She said she must stop smoking (Řekla, že musí přestat kouřit -> stále to platí)

 used to -> used to

had bettter -> had better

 • minulý čas se nemění v předminulý pokud je nějakým způsobem vymezená doba
  • např. časovým údajem nebo vedlejší větou časovou
  • „I fell down while I was running“ -> He said he felt down while he was running.

 

 •  rozkazové věty
 •  převádíme za pomocí infinitivu
 • „Open the door“ -> He asked to open the door.
Author: Je to boj

2 thoughts on “Nepřímá řeč (reported speech) - anglická gramatika online

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..