Jak se v angličtině představit - poslechové cvičení (začátečníci až mírně pokročilí)

Jak se v angličtině představit – poslechové cvičení (začátečníci až mírně pokročilí)

Jak se v angličtině představit  – fráze, slovní zásoba a dvě poslechové cvičení – pro začátečníci a mírně pokročilé.

1. Začátečníci

Jak se v angličtině představit – poslechové cvičení 

Poslech i s dalšími cvičeními naleznete zde (klikněte pravým tlačítkem a vyberte otevřít na nové kartě)

 

Doplňte následujíc věty:

1. What’s your ______________________________________?

2. Where do you _____________________________________?

3. How’s ___________________________________________?

4. _______________ does she __________________________?

5. _____________________ they ________________________?

6. ________________people are in your___________________?

7. Hey,______________________________________________?

8. ______________does________________________________?

9. __________________________in your spare_____________?

10. __________does________________________ __for a living?

 

 

Správné  výsledky:

1.  name

2. live

3. it going

4. Where, work

5.  Where are, from

6.  How many,  family

7. what’s new

8. What, he do

9.  What do you do, time

10. What, your father do

 

Slovní zásoba a gramatika

1. What’s your name?

 • Jak se jmenuješ/jmenujete?
 • možné odpovědi:
  • I’m Kristýna – Jsem Kristýna
  • My name is Kristýna –  Mé jméno je Kristýna

2. Where do you live?

 • Kde bydlíš/bydlíte?
 • možné odpovědi:
  • I live in Opava – Bydlím v Opavě

3. How’s it going?

 • Jak se daří?
 • varianta: How are you?
 • možné odpovědi:
  • Ok
  • Great – Skvěle
  • So-so = Jde to

4. Where does she work?

 • Kde pracuje?
 • možné odpovědi:
  • She works in a bank – Pracuje v bance

5. Where are they from?

 • Odkud jsou?
 • možné odpovědi:
  • They are from the Czech Republic – Jsou z České republiky

6. How many people are in your family?

 • Kolik členů má tvá rodina ? 
 • Pozn. většinou se odpovídá pouze počtem sourozenců
 • možné odpovědi:
  • I have two sisters – Mám dvě sestry
  • I have one brother and one sister – Mám jednoho bratra a jednu sestru
  • I’m the only child – Jsem jedináček

7. Hey, what’s new?

 • Co je nového?
 • možné odpovědi:
  • Nothing much – Nic moc

8. What does he do?

 • Co dělá?, Co je jeho práce?
 • možné odpovědi:
  • He’s a teacher -Je učitel
  • He works as a teacher – Pracuje jako učitel.
 • Pozn. Před povoláním musí být člen neurčitý „a“ nebo „an“

9. What do you do in your spare time?

 • Co rád děláš ve svém volném čase?
 • možné odpovědi:
  • I like to play football – Rád hraju fotbal
  • I like reading – Ráda čtu

10. What does your father do for a living?

 • Čím se živí tvůj otec?
 • možné odpovědi:
  • He works as a fireman – Pracuje jako hasič.
  • He is a fireman – Je hasič

Seznam všech poslechů na našich stránkách najdete zde

2. Mírně pokročilí

 Poslech i s dalšími cvičeními naleznete zde  (klikněte pravým tlačítkem a vyberte otevřít na nové kartě)

Slovíčka s překladem a dalšími příklady použití

originally – původně

 • I was originally not planning to do this – Původně jsem to neplánoval
 • The  buildig was originally a school  – Tato budova byla původně škola

move – stěhovat (se), pohnout (se)

 • They moved from Prague to Ostrava – Přestěhovali se z Prahy do Ostravy
 • I was afraid to move – Bál jsem se pohnout

grow up – vyrůst

 • nepravidelné sloveso“ minulý čas grew, trpné příčestí grown
 • grew up in Opava – Vyrostla jsem v Opavě
 • New cities grew up in the desert –  V poušti  vyrostly nové města.

graduate – dokončit školu, absolvovat

 • graduated in 1999 – Dokončila jsem školu 1999.
 • I graduated from Palacky. – Absolvovala jsem Palackého.

currently – současně, nyní

 • I am curently not working – Teď nepracuji
 • Currently, I am a student. – V současnosti jsem studentka.

attend – účastnit se, chodit na (kroužek, angličtinu..)

 • attend school in Olomouc – Chodím do školy v Olomouci
 • He didn’t attend the meeting – Nezúčastnil se schůze

junior – student v třetím ročníků vysoké školy bakaláře v US, mladší

 • May I speak  with the junior Mr. Smith? – Mohu mluvit s panem Smithem mladším
 • Mr. Jan Novak, Jr. – Pan Jan Novák ml.

major in – mít jako hlavní obor studia (sloveso), hlavní obor studia (podstatné jméno)

 • I am majoring in biology – Mým hlavním oborem je biologie
 • He majored in economics – Jeho hlavní studiem byla ekonomie

minor in – mít jako vedlejší obor studia (sloveso), vedlejší obor studia (podstatné jméno)

 • I am minoring in Chinese philogy – Mým vedlejším oborem je čínská filologie
 • What is her minor? Co je jejím vedlejším oborem?

economics – ekonomie

 • pozor – je vždycky se -s, nesmíte tedy napsat economic
 • podobné např. mathematics, atlethics

work part time – pracovat brigádně

 • work full time – pracovat na plný úvazek
 • I’m working part time in Starbucks – Pracuji brigádně ve Starbucks

work as (a/an) – pracovat jako

 • work as a teacher- Pracuji jako učitelka
 • I hat working as his assistant – Nenávídím být jeho asistenkou

cashier – pokladní

 • I love working as a cashier – Miluji svou práci pokladní
 • Cashier is a very difficult job – Být pokladní je velmi těžké.

grocery store – obchod se smíšeným zbožím

 • Where is the nearesst grocery store? – Kde je tady nejbližší obchod se smíšeným zbožím?
 • My favourite grocery store is closed now – Můj oblíbený obchod se smíšeným zbožím je už zavřený.

 busy – zaneprázdněný, hektický, zaneprázdněný

 • I am busy – Jsem zaneprázdněn
 • The street is very busy – Ulice je velmi rušná

enjoy – těšit se, užívat si

 • enjoy reading – Já rád(a) čtu
 • Enjoy your meal – Dobrou chuť

hang out (with friends) – chodit ven (s přáteli)

 • I like hanging out with my friends – Rád jsem s přáteli
 • On Saturday I always hang out with my friends- V sobotu jsem vždycky venku s kamarády.

 Seznam všech poslechů na našich stránkách najdete zde.

Zdroj obrázku: http://www.clker.com/clipart-scary-skeleton-1.html

Author: Je to boj

1 thought on “Jak se v angličtině představit - poslechové cvičení (začátečníci až mírně pokročilí)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..