Denní režim (Daily schedule) - Angličtina online poslech

Denní režim (Daily Schedule) – Angličtina online poslech

Cvičení na poslech vhodný pro začátečníky a mírně pokročilé.

V první části najdete audio a otázky; v druhé části přepis celého textu a slovíčka s překladem a s vysvětlením, jak je používají. V třetí části jsou odkazy na cvičení, kde si můžete znovu procvičit poslech a slovíčka, které jste se v něm naučili.

Nezapomeňte, že cílem není naučit se všechna slovíčka, která v textu jsou, ale rozumět tomu, na co Vás ptají a pokud je to možné, i přiučit se nějakým novým slovíčkům.

Seznam všech poslechů na našich stránkách najdete zde

jetoboj 2

Denní režim – cvičení na poslech 

Poslech i s dalšími cvičeními naleznete zde  (klikněte pravým tlačítkem a vyberte otevřít na nové kartě)

 

Slovíčka s překladem a dalšími příklady použití

usual – obvyklý

 • Today is the usual January weather – cold  and windy – Dneska je obvyklý lednové počasí – studený a větrný
 • Could you come at usual time – Přijď jako obvykle.

seem – případat (vypadat)

 • You seem very tired – Vypadáš velmi unaveně
 • It doesn’t seem difficult – Nevypadá to těžce

usually – obvykle, normálně

 • I usually get up at 6 ‚clock – Obvykle vstávám v 6 hodin
 • I usually don’t like mushroom but these are delicious – Normálně mi houby nechutnají, ale tyhle jsou skvělé

get up – vstávat

 • He usually gets up at 7 o“clocl – Normálně vstává v 7.
 • I don’t like getting up – Nerada vstávám

around – okolo

 • What’s the time now? Around five. – Kolik je teď hodin? Kolem 5.
 • The shop is right around the corner. – Obchod je hned za (okolo) rohu.

until – do, dokud

 • I will be here until five – Budu tady do pěti hodin
 • She is at work until her boss leaves –  Je v práci dokud její šéf neodejde

early – brzy

 • opozitum: late
 • I get up very early every morning – Každé ráno vstávám velmi bro
 • He  arrived too early. – Přijel příliš brzy.

leave home – odejít z domu

 • I leave home around 8 o’clock in the morning – Ráno odcházím z domu kolem 8.
 • I’m leaving home right now – Teď jsem na odchodu z domu.

catch – chytit

 • opozitum: miss
 • Can I catch the morning train? Stihnu ten ranní vlak?
 • You can’t catch the bus – Ten Autobus nestihneš

take – vzít, trvat (časově)

 • It usually takes me 3 minutes to brush my teeth – Obvykle si čistím zuby 3 minuty
 • The bus ride takes 20 minutes – Cesta autobusem trvá 20 minut.

walk – jít, procházet se, procházka

 •  I walk to work every day – Každý den chodím pěšky do práce
 • I don’t like walking  – Nerad chodím pěšky/Nerad se procházím

bus stop – autobusové zastvávka

 • Meet me at the bus stop – Potkáme se na autobusové zastávce
 • Where is the nearest bus stop? Kde je nejbližší autobusová zastávka

get to work – dostat se do práce

 • What time do you get to work in the morning? – Kdy ráno dorážíš do práce?
 • I got to work very late today – Dneska ráno jsem do práce dorazil velmi pozdě

in front of – před

 • Wait for me in front of my house – Počkej na mě před mým domem
 • There is a table in front of the sofa – Před pohovkou je stůl

get off work – odejít z práce (ve smyslu dokončit pracovní den)

 • What time do you get off work on Tuesdays? Do kolika v úterý pracuješ? (myslí se každé úterý)
 • What time will you get off work on this Tueday?  Vkolik hodin skončíš v práci tohle úterý?

eat dinner – jíst večeři

 • I want to lose weight so I don’t eat dinners – Chci zhubnout, a tak nejím večeře
 • Do you eat dinners with your family or alone? –  Jíš večeře sám nebo s rodinou?

create –vytvořit, stvořit

 • Did you create it by yourself? Vytvořil si to sám?
 • He created a lot of programs (programmes v Bristké angličtině) – Vytváří hodně programů

watch TV – sledovat TV

 • pozor – watch TV je beze členu „the“ (porovnejte s listen to the radio)
 • Do you often watch TV? Koukáš se často na televizi?
 • I don’t watch TV very often – Nekoukám se často na televizi

while – zatímco

 • While he was watching TV, I was washing up the dishes – Zatímco  se koukal na televizi, umývala jsem nádobí
 • While I was playing video games, he was cleaning the house – Zatímco jsem hrála video hry, on uklízel dům

stay up – zůstat vzhůru

 • I stay up very late every day – Každý den jsem dlouho vzhůru
 • Kids shouldn’t stay up late – Děto by neměly zůstávat dlouho vzhůru

live a balanced life – žít vyrovnaný život (myslí se tím, že zvládáte krom práce i odpočívat, případně mít nějakého koníčka)

 • Do you live a balanced life?  Žijete vyrovnaným životem?
 • I would like to live a balanced life, but I am too busy – Chtěl bych žít vyrovnaným životem, ale mám toho moc.

set aside – dát bokem, oddělit

 • You should set aside at least 5 minutes to study English every day – Měli byste si vyhradit 5 minut na studium angfličtiny každý den
 • When you are busy it is very difficult to set aside time for hobbies – Když toho máte hodně, je velmi težké vyhradit si čas pro koníčky

toughest – nejtěžší, nejtvrdší

 • třetí stupeň od přídavného jména tough (tough-> tougher-> toughest)
 • Her job is very tough  –  Její práce je velmi těžká
 • He is a tough boy – Je to tvrďák

take care of – postarat se

 • He promised to take care of her – Slíbil, že se o ni postará
 • He takes care of three kids – Stará se o tři děti

take kids to school – vzít děti do školy

 • Who takes kids to school? Kdo vozí děti do školy?
 • I take kids to school every Monday – Každé pondělí vozím děti do školy

work in the garden – pracovat na zahradě

 • I usually work in the garden at the weekend – O víkendu obvykle pracuji na zahradě
 • I hate working in the garden – Nenávidím práci na zahradě.

grocery – potraviny

 • množné číslo: groceries
 • I forgot to buy groceries – Zapomněl jsem koupit jídlo

full-time – na plný úvazek

 • I have a full-time job – Mám úpráci na plný úvazek
 • I am a full time student – Studuji denní studium

lucky – štastný

 • opozitum: unlucky
 • You are a very lucky girl – Jsi velmi šťastná dívka
 • Today is your lucky day – Dnes je tvůj šťastný den

 

 

Author: Je to boj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..