Rubrika: Anglické certifikáty

Posted in FCE - Gramatika Modální slovesa PET Gramatika Státní jazyková zkouška z angličtiny- gramatika

Rozdíl mezi may a might

Použití modálních sloves may a might a rozdíl v jejich použití

Posted in FCE - Gramatika Modální slovesa PET Gramatika Státní jazyková zkouška z angličtiny- gramatika

Anglická modální slovesa - Can, could, be able to

Použití modálních sloves can, could a be able to + rozdíli v jejich použití

Posted in FCE - Gramatika Modální slovesa PET Gramatika

Modální slovesa v angličtině - celkový seznam

Modální slovesa – celkový přehled

Posted in FCE - Gramatika PET Gramatika Přídavná jména a příslovce

Příslovce četnosti v angličtině

ucelený seznam příslovců četnosti i s překladem + jak je používat

Posted in FCE - Writing

FCE writing - Article (ukázka)

Ukázka článku (article), který stačí na plný počet bodů na FCE (band 5)

Posted in FCE - Writing

FCE writing - Informal email

Ukázka neformálního dopisu (informal letter), který stačí na plný počet bodů na FCE (band 5)

Posted in FCE - Use of English Předpřítomný čas

Předpřítomný čas prostý a průběhový

charakteristika předpřítomných časů a rozdíl mezi předpřítomným prostým časem a předpřítomným průběhovým

Posted in Členy FCE - Gramatika PET Gramatika

Člen určitý - pravidla pro použití

kdy používat člen určitý (the) a kde naopak ne