Rubrika: Anglické certifikáty

Posted in Anglická konverzace CAE - Speaking FCE - Speaking Vypracované otázky z maturity z angličtiny

Anglické fráze

Fráze willy-nilly

Posted in CAE - Use of English Často zaměňovaná slova a false friends CPE - Use of English FCE - Use of English

False friends

False friends, tedy slova, která jsou často nesprávně používána. Vhodné v podstatě pro kohokoliv, ale nezbytné na FCE, CAE a přijímací zkoušky na vysokou školu

Posted in Budoucí časy FCE - Gramatika Minulé časy PET Gramatika Předpřítomný čas Přítomný čas

Časy v angličtině roztříděné do sekce přítomnost, budoucnost a minulost podle jejich překladu do češtiny

popis a charakteristika všech časů v angličtině včetně příkladů

Posted in CPE - Use of English FCE - Gramatika Předložky

Rozdíl mezi below, under a underneath

Předložky below, under a underneath – kdy se používají a rozdíl mezi nimi

Posted in CAE - Writing Idiomy a přísloví v angličtině Referáty v angličtině

Idiomy v angličtině

Anglické idiomy

Posted in CAE - Use of English FCE - Gramatika FCE - Use of English Frázová slovesa

Anglická frázová slovesa

Anglická frázová slovesa – včetně příkladů použití.

Posted in Členy CPE - Writing FCE - Gramatika PET Gramatika Státní jazyková zkouška z angličtiny- gramatika

Členy v angličtině

Použití členů v angličtině – seznam slov pojících se se členem neurčitým, určitým nebo nulovým členem

Posted in Anglická konverzace CAE - Speaking FCE - Speaking Vypracované otázky z maturity z angličtiny

Jak říct "myslím si" jinak než "I think"

Jak název napovídá několik frází, jak říct „myslím si“ jinak než za použití fráze „I think“