Rubrika: Anglická gramatika

Anglická gramatika – vysvětlení jednotlivých gramatických jevů v angličtině.

Posted in Časy v angličtině Cvičení angličtina

Cvičení na časy v angličtině

cvičení na časy v angličtině

Posted in Budoucí časy FCE - Gramatika Minulé časy PET Gramatika Předpřítomný čas Přítomný čas

Časy v angličtině roztříděné do sekce přítomnost, budoucnost a minulost podle jejich překladu do češtiny

popis a charakteristika všech časů v angličtině včetně příkladů

Posted in Cvičení angličtina Přítomný čas

Přítomný prostý čas (present simple), koncovka -s Cvičení

Zadání cvičení na změny ve slovesech po přidání koncovky -s/-es v 3. osobě jednotného čísla v přítomných časech

Posted in Časté chyby v angličtině Často zaměňovaná slova a false friends

Časté chyby v angličtině

často zaměňovaná slova, vhodné na Use of English

Posted in Předložky

Anglické fráze pro FCE

Anglické fráze pro FCE Anglické fráze pro FCE, které Vám pomůžou v části Speaking a Writing.

Posted in CPE - Use of English FCE - Gramatika Předložky

Rozdíl mezi below, under a underneath

Předložky below, under a underneath – kdy se používají a rozdíl mezi nimi

Posted in Modální slovesa

Could (modální slovesa v angličtině)

Could (modální slovesa v angličtině) Jak a kdy použít modální sloveso could? Gramatika, příklady a cvičení v…

Posted in Modální slovesa

Should (modální slovesa v angličtině)

Modální sloveso should