Rubrika: Anglická gramatika

Anglická gramatika – vysvětlení jednotlivých gramatických jevů v angličtině.

Posted in Modální slovesa

Would (modální slovesa v angličtině)

Modální sloveso would

Posted in CAE - Use of English FCE - Gramatika FCE - Use of English Frázová slovesa

Anglická frázová slovesa

Anglická frázová slovesa – včetně příkladů použití.

Posted in Členy CPE - Writing FCE - Gramatika PET Gramatika Státní jazyková zkouška z angličtiny- gramatika

Členy v angličtině

Použití členů v angličtině – seznam slov pojících se se členem neurčitým, určitým nebo nulovým členem

Posted in Slovesa v angličtině

Nepravidelná slovesa - tipy a triky

anglická nepravidelná slovesa a tipy jak na ně

Posted in FCE - Use of English Přídavná jména a příslovce

Převádění přídavných jmen na podstatná - Use of English

převádění přídavných jmen na podstatná (dlouhý-> délka…)

Posted in Časy v angličtině Ing a infinitiv Slovesa v angličtině

Koncovka -ing

Změny, u kterých dochází u sloves po přidání koncovky -ing

Posted in Přítomný čas Slovesa v angličtině

Slovesa v angličtině pro začátečníky

Základní slovesa pro začátečníky, falešné začátečníky a mírně pokročilé

Posted in Cvičení angličtina Modální slovesa

Cvičení can - začátečníci

Procvičování modálního slovesa can