Rubrika: Anglická gramatika

Anglická gramatika – vysvětlení jednotlivých gramatických jevů v angličtině.

Posted in Číslovky

Jak číst nulu anglicky

Jak přečíst v angličtině číslovku 0 (a není to tak lehké, jak si myslíte)

Posted in Číslovky

Číslovky v angličtině

Anglické číslovky a pravidla, která se k nim vážou (včetně číslovek řadových)

Posted in FCE - Gramatika Počítatelnost, singularia+pluralia tantum

Singularia tantum a pluralia tantum

Singularia tantum a pluralia tantum Singularia tantum a pluralia tantum – co to je a proč se v…

Posted in FCE - Gramatika PET Gramatika Přítomný čas Slovesa v angličtině

Stavová slovesa (state verbs) v angličtině Co to je a proč se je učit

seznam nejčastějších state verbs + jejich možné použití s průběhobým časem

Posted in CAE - Use of English FCE - Gramatika Pasiva

Pasiva v angličtině

Vysvětlení pasiv v angličtině i s příkladovými větami.