Rubrika: PET

Posted in FCE - Gramatika Modální slovesa PET Gramatika Státní jazyková zkouška z angličtiny- gramatika

Anglická modální slovesa - Can, could, be able to

Použití modálních sloves can, could a be able to + rozdíli v jejich použití

Posted in FCE - Gramatika Modální slovesa PET Gramatika

Modální slovesa v angličtině - celkový seznam

Modální slovesa – celkový přehled

Posted in FCE - Gramatika PET Gramatika Přídavná jména a příslovce

Příslovce četnosti v angličtině

ucelený seznam příslovců četnosti i s překladem + jak je používat

Posted in Členy FCE - Gramatika PET Gramatika

Člen určitý - pravidla pro použití

kdy používat člen určitý (the) a kde naopak ne

Posted in Budoucí časy FCE - Gramatika Minulé časy PET Gramatika Předpřítomný čas Přítomný čas

Časy v angličtině roztříděné do sekce přítomnost, budoucnost a minulost podle jejich překladu do češtiny

popis a charakteristika všech časů v angličtině včetně příkladů

Posted in Členy CPE - Writing FCE - Gramatika PET Gramatika Státní jazyková zkouška z angličtiny- gramatika

Členy v angličtině

Použití členů v angličtině – seznam slov pojících se se členem neurčitým, určitým nebo nulovým členem

Posted in FCE - Gramatika PET Gramatika Přítomný čas Slovesa v angličtině

Stavová slovesa (state verbs) v angličtině Co to je a proč se je učit

seznam nejčastějších state verbs + jejich možné použití s průběhobým časem