Rubrika: FCE – Gramatika

Shrnutí gramatiky pro FCE.

Posted in FCE - Gramatika PET Gramatika Přídavná jména a příslovce

Příslovce četnosti v angličtině

ucelený seznam příslovců četnosti i s překladem + jak je používat

Posted in Členy FCE - Gramatika PET Gramatika

Člen určitý - pravidla pro použití

kdy používat člen určitý (the) a kde naopak ne

Posted in Budoucí časy FCE - Gramatika Minulé časy PET Gramatika Předpřítomný čas Přítomný čas

Časy v angličtině roztříděné do sekce přítomnost, budoucnost a minulost podle jejich překladu do češtiny

popis a charakteristika všech časů v angličtině včetně příkladů

Posted in CPE - Use of English FCE - Gramatika Předložky

Rozdíl mezi below, under a underneath

Předložky below, under a underneath – kdy se používají a rozdíl mezi nimi

Posted in CAE - Use of English FCE - Gramatika FCE - Use of English Frázová slovesa

Anglická frázová slovesa

Anglická frázová slovesa – včetně příkladů použití.

Posted in Členy CPE - Writing FCE - Gramatika PET Gramatika Státní jazyková zkouška z angličtiny- gramatika

Členy v angličtině

Použití členů v angličtině – seznam slov pojících se se členem neurčitým, určitým nebo nulovým členem

Posted in FCE - Gramatika Počítatelnost, singularia+pluralia tantum

Singularia tantum a pluralia tantum

Singularia tantum a pluralia tantum Singularia tantum a pluralia tantum – co to je a proč se v…

Posted in FCE - Gramatika PET Gramatika Přítomný čas Slovesa v angličtině

Stavová slovesa (state verbs) v angličtině Co to je a proč se je učit

seznam nejčastějších state verbs + jejich možné použití s průběhobým časem