Budoucí časy

now browsing by category

Jaké jsou v angličtině budoucí časy a kdy se jaký používá.

 

Anglická gramatika online - shall (budoucí časy, modální slovesa, právnická angličtina)

Shall

Anglická gramatika online – shall a jeho použití v angličtině.

Read the rest of this page »

Budoucí časy - will

Budoucí časy 

Budoucí časy – Jak a kdy používat will.

Read the rest of this page »

Vazba going to (budoucí časy v angličtině)

Vazba going to (budoucí časy v angličtině)

Jak a kdy požít will? To vše a mnohem víc se dozvíte v našem článku na budoucí časy v angličtině.

Read the rest of this page »

Budoucí časy cvičení a testy

Budoucí časy cvičení a testy

Budoucí časy cvičení a testy vhodné pro mírně až středně pokročilé.

Budoucí časy cvičení 1
1. Příští rok mi bude 40 let.
2. Jsem moc unavená, abych šla domů. Asi si vezmu taxi.
3. A: Půjdeš s námi? B: Ne. Myslím, že tady zůstanu.
4. A: Dáte si kávu nebo čaj? B: Dám si kávu
5. A: Nevím, jak používat tenhle program. B: Já ti pomůžu

 

Budoucí časy cvičení 2
1.Počasí dneska nevypadá dobře. Myslíš, že bude pršet?

2.Schůze stále pokračuje. Kdy si myslíte, že skončí?

3.Jdu ven. Kdy se vrátíš? (Kdy si myslíš, že se vrátíš?)

 

Budoucí časy cvičení 3
1. China (Where/go)
2. 4 days (How long/be there)
3. Friday (When/leave)
4. 4 p.m. (What time/arrive in China)

 

Budoucí časy cvičení 4
1.
A friend of you bought you a weekend trip to Scotland. Another friend of you wants to know your plan for this weekend.
Friend: What ……………………………………….. this weekend? (you/do)
You: ……………………………………………………. to Scotland. (go)

2.
You have a toothache and you decide your dentist tomorrow.
Friend: Are you free tomorrow? Let’s go to Olomouc City in the morning and do some shopping.
You: I’m sorry, I can’t. I ……………………………………………………………… (see/dentist)

3.
You are in a restaurant. You and your friend are looking at the menu. You ask him:
You: What………………………………………………..? (you/have)
Friend: I don’t know.

4.
You are studying with your friend. It is getting dark.
You: It is too dark to read. …………………………………………………………. (you/turn on the
light)
Friend: No problem.

5.
After studying 5 hours, you are very tired and you want to watch TV. You stand up to turn the TV on.
Friend: Where are you going?
You: I ……………………………………………………… (turn the TV on)

 

Budoucí časy cvičení 5
1. Kdy jede autobus?
2. Kam jede poslední autobus?
3. Kdy se sejdeme?
4. Nemůžu jít, mám schůzku se zubařem (uvidím se),
5. Jdeme to centra. Půjdeš s námi?
6. Plánuji zůstat blízko.
7. Proč chceš zůstat blízko?
8. Zavřeš okno?
9. Jak tam pojdeš?
10. Podívej! Ten pes ho kousne.

 

Výsledky 

Budoucí časy cvičení 1
1. I will be 40 next year
2. I am too tired to walk home. I think I will take a taxi.
3. Are you going with us/Are you coming with us/Will you go with us/Will you come with us? No, I think I will stay here.
4. Would you like coffee or tea? I will have coffee, please/I would like coffee.
5. I am not sure how to use this programme/program. I will help you.

 

Budoucí časy cvičení 2
1. The weather doesn?t look good today. Do you think it will rain?
2. The meeting is still going on. When do you think it will finish?
3. I am going out. When do you think you will be back?

 

Budoucí časy cvičení 3
1. Where are you going?
2. How long are you going to be there?
3. When are you leaving?
4. What time are you arriving in China?

 

Budoucí časy cvičení 4
1. What are you doing at weekend?, I am going to Scotland
2. I am seeing my dentist
3. What are you going to have?
4. will you turn on the light
5. I am going to turn the TV on

 

Budoucí časy cvičení 5
1. When/What time is the bus going?
2. Where is the last bus going going?
3. When/What time are we going to meet?
4. I can?t go, I am seeing my dentist.
5. We are going to the city centre/downtown, Are you going/Will you go with us?
6. I am planning to stay nearby.
7. Why do you want to stay nearby?
8. Will you close the window?
9. How are you going there?
10. Look! The dog is going to bite him.

Časy v angličtině roztříděné do sekce přítomnost, budoucnost a minulost podle jejich překladu do češtiny

Časy v angličtině: přehled včetně příkladů v češtině

Jsou pro Vás časy v angličtině záhadou? V tomto článku najdete kompletní přehled časů v angličtině včetně vysvětlení v českém jazyce. 

Časy v angličtině

Zdroj obrázku: https://unsplash.com

Read the rest of this page »