- www.jetoboj.cz - http://www.jetoboj.cz -

Popis osoby - poslech v angličtině

Popis osoby – poslech v angličtině

Tento poslech na popis osob v angličtině je vhodný zejména pro začátečníky a mírně pokročilé. Poku jste už více pokročilí, přejděte na slovíčka a fráze pro popis osob zde, kde najdete další videa a poslechy. [1]


[2]

Instrukce:

1. Otevřete si tento odkaz [3] (klikněte pravým tlačítkem a zvolte otevřít v nové kartě)

2. Vyberte Person 1 (Osoba 1)

3. Přečtěte si příběh a klikněte na Go

4. Klikněte na Play sound (Přehrát)

5. Pokud chcete zároveň s poslechem vidět i text, klikněte na Text on 

6. Jakmile víte, správnou osobu, klikněte  na daný obrázek a vyberte Choose (Zvolit)

7. Pokračujte s popisem další osoby:)

 

Poslech najdete zde [3]

 

Slovní zásoba a fráze z popisu osoby 1

Zadání

Who handed in Jacob’s mobile phone? Jacob left his mobile phone on the bus. Someone found his phone and gave it to the bus driver. Jacob wants to say thank you to the person. Listen to the bus driver describe the person. Do you know which person found Jacob’s phone? Click on the CHOOSE button when you know who it is.

hand in = odezdat

left = minulý čas od leave = nechat (tady ve významu zapomenout)

found = minulý čas od find = najít

say thank you to = poděkovat (komu)

describe = popsat

Poslech

Oh yes, the phone, It was a man. A man gave me the phone. He wasn’t a young man, he was an older man, about 50 I think. Let’see… he had brown hair, his hair was short, and he had dark skin, that’s right. Oh yeas, and he was wearing glasses. He was wearing black glasses. I hope you find him!

gave =  minulý čas od give = dát

that’s right = tak je to správně, tak to bylo

wearing = průběhový tvar od wear = nosit, mít na sobě

Přečtěte si také  Předložky místa - Angličtina online poslech
[4]

 

Slovní zásoba a fráze z popisu osoby 2

Zadání

Who found Katie’s dog? Jessie, Katie’s dog, ran away from home. A cyclist found Jessie near the road and took him to the police station. Katie wants to say thank you to the cyclist. Listen to the police officer desribe the person. Do you know which person found Kate’s phone? Click on the CHOOSE button when you know who it is.

ran away = minulý čas od run away = utéci

near = blízko

Poslech

A young white woman came to the police station with the dog. She had long hair, long, blond hair. Her hair was straight. She had big, blue eyes, along thin nose, and her mouth was very small. Please phone the police station if you know her.

 hair = vlasy, pojí se s jednotným číslem!

straight = rovné

 

Slovní zásoba a fráze z popisu osoby 3

Zadání

Who helped Ahmed to fix his car?

Ahmed’s car broke down on a dark, rainy night. A kind driver stopped to help Ahmed fix his car. Ahmed wants to say thank you to the  driver. Listen to Ahmed  desribe the person. Do you know which person helped  Ahmed to fix his car? Click on the CHOOSE button when you know who it is.

broke down = minulý čas od break down = rozbít

rainy = deštivý

kind = milý, hodný

fix = opravit

Poslech

My car broke down and it was raining very hard… but I was lucky. A man stopped to help. I would like to say thank you to him. Can you help me find him? He was a young black man, about 20 years old. He had short dark hair – his hair was curly too. And he has a beard, and a moustache too. I hope we can find him! I was so happy that he helped me!

Přečtěte si také  Jak se v angličtině představit - poslechové cvičení (začátečníci až mírně pokročilí)
[5]

be lucky = mít štěstí

beard = vousy

moustache = knír

Slovní zásoba a fráze z popisu osoby 4

Zadání

Who took Neeta’s cat to the vet? Neata has a cat, Bella. Last night it escaped and broke its leg. Some body found the cat and brought it to the vet“s. Neeta wants to say thank you to the  driver. Listen to the vet  desribe the person. Do you know which person helped  save Neeta’s cat? Click on the CHOOSE button when you know who it is.

escape = utéci

broke one’s leg = zlomit se nohu (minulý čas od break one’s leg)

Poslech

Bella is a very lucky cat – he eg was very bad but she’s going to be fine. We want to say thank you to the woman who found Bella. The woman was about 40 years old. She had short red hair, quite curly hair. She had blue eyes, and …oh..dear.. quite a big nose. She had freckles on her nose too! Bella is a very lucky cat!

 curly = kudrnatý

freckle = piha

 

Slovní zásoba a fráze z popisu osoby 5

Zadání

Who returned Cameron’s school books? Cameron was doing his homework in the library. When he went home he forgot to take school books. A kind person found the books and took them to his school. Cameron wants to say thank you to the  person. Listen to the teacher  desribe the person. Do you know which person found Cameron’s books? Click on the CHOOSE button when you know who it is.

Přečtěte si také  Čas a hodiny v angličtině
[6]

return = vrátit se

forgot = minulý čas od forget = zapomenout

Poslech

A woman brought Cameron’s books to the school. She had sort, grey hair. Yes, he hair was grey. And she had geen eyes. Oh, and she was wearing glassesss. I think she was about 60 years old.I’m very happy she brough the books for Cameron – now he can do his homework.

 brought = minulý čas od bring = přinést

Slovní zásoba a fráze z popisu osoby 6

Zadání

Who found Megan’s bike? Megan’s bike was outside her school. Somebody stole it when she was in class. A passer-by saw the thief and toot the bike back to Megan’s school.

Megan  wants to say thank you to the  passer-by. Listen to the teacher  desribe the person. Do you know which person found Megans bike? Click on the CHOOSE button when you know who it is.

passer-by = kolemjdoucí

Poslech

Poor Megan! She lost her bike! A man brought it to the school. What was he like? Well, he had dark hair, I think, yes, that’s right, it was brown. He wasn’t wearing glassess or anything… what else? He had green eyes, yes, green, and quite big ears… his hair was short. Yes. Oh yes, he wan’t old, or young, about 35? Poor Megan! She lost her bike!

 lost = minlý čas od lose = ztratit

Seznam všech poslechů na našich stránkách najdete zde [7]