- www.jetoboj.cz - http://www.jetoboj.cz -

Můj vysněný partner – esej v angličtině

Ukázková esej v angličtině na téma „můj vysněný partner“. Lze ji lehce upravit, aby byla použitelná i na jiné eseje nebo úkoly jako např. „můj ideální partner/ka“ nebo  „můj vysněný manžel/ka“. Pod esejí najdete překlad a slovní zásobu, který Vám pomůže si esej upravit dle Vašich potřeb.

„Můj vysněný partner“ (esej v angličtině)

As a young girl, I always imagined that the ideal man would come and „sweep me off my feet”. And as I grew so did the criteria of what I desired in a partner. I envisioned him to be as close to perfection as possible. Nowadays, as I know I am not perfect myself, I do not look for a perfect partner bur rather someone compatible I can spend my life with.

When envisioning the ideal partner there are many characteristics I imagine, some physical and others consist of the personality. In terms of physical appearance, I prefer men who are tall and muscular. But there are other qualities that are more important in a partner than physical appearance such as good communication skills and faithfulness.

Communication opens the door in every relationship. It is very important when two people can converse about a vast majority of subjects. When you are unable to talk and share your feelings with your partner, often, problems will arise. The ideal partner is someone who can make me laugh even in the worst of situations. Someone who brings up my mood when I’m feeling really down.

My ideal partner may not be perfect in other people’s eyes, but he will the most perfect in my eyes.

Překlad:

Když jsem byla mladší, vždycky jsem si představovala, že můj vysněný muž přijde a jednoduše se mi podlomí kolena. S tím, jak jsem rostla, rostly také mé požadavky na partnera. Představoval jsem si ho tak blízko dokonalosti, jak je to bude možné. Nyní však, protože vím, že sama nejsem dokonalá, nehledám dokonalého partnera, ale někoho, kdo se ke mně bude chodit a s kým bych mohla strávit celý život.

Přečtěte si také  Zdraví - maturitní otázky z angličtiny
[1]

Když si představuji vysněného partnera, beru v úvahu mnoho charakteristik, některé co se týká vzhledu, některé osobnostní. Když přijde na fyzický vzhled, preferuji muže, kteří jsou vysocí a svalnatí. Ale co se týká partnera, jsou kvality které jsou důležitější než vzhled, a to například dobrá komunikace a věrnost.

Komunikace je důležitá pro každý vztah. Je důležitá, aby partneři měli společná témata, o kterých budou moci mluvit. Když nejsme schopni s partnerem mluvit a sdílet naše pocity, nastanou problémy. Vysněný partner by mě měl být schopný rozesmát i v těch nejhorších situacích. Někdo, kdo mě rozveselí, když se budu cítit špatně.

Můj vysněný partner nebude možná dokonalý v očích jiných lidí, ale bude dokonalých v těch mých.

Slovní zásoba:

as a young girl – když jsem byla mladší (doslova mladá dívka)

imagine – představovat si

sweep somebody off somebody’s feet –  podlomit kolena, okouzlit (doslova „smést někoho z nohou“)

grow – růst

Přečtěte si také  Anglická Přísloví
[2]

desire – toužit, přání

envision – představuji si, vidím to

compatible – kompatibilní

physical appearance – fyzický vzhled

personality – osobnost, osobnostní vlastnosti

faithfulness – věrnost

Přečtěte si také  The Academic Job Interview
[3]

open the door – usnadnit, umožnit (doslova „otevřít dveře); opak „close the door“

converse – konverzovat

arise – vyvstat

bring (somebody’s) mood up – zlepšit (někomu) náladu

feel down  – cítit se špatně, být bez nálady

 

 

Chybí Vám vysvětlení nějakého obratu či slovíčka? Máte nějaký nápad na další téma esejí v angličtině? Napište si o ně do komentářů.