- www.jetoboj.cz - http://www.jetoboj.cz -

Modální sloveso can

Modální sloveso can

Modální sloveso can – dělají se v něm často chyby, ale neobejde se bez něj ani začátečník. V následujícím článku Vám pomůžeme udělat si v něm jasno.


Důležité info:

can patří do skupiny modálních sloves

– ve všech osobách má stejný tvar (to zn., že ve třetí osobě sg. se nepřidává -s)

– je následováno infinitivem bez „to“ (to znamená, že správně je I can swim a ne I can swimming nebo I can to swim)

– do češtiny překládáme jako umět nebo moci

 

Zkusíme si can trošku procvičit:

Umím plavat – I can swim

Může přijít v 9 – He/She can come at 9.

Umí mluvit anglicky – He/She can speak English

  [1]

Tvoření otázky

Postup:

1. větu si sestavíme jako oznamovací

I can swim (umím/můžu plavat)

2. can a podmět přehodíme

Can I swim

3. přidáme otazník

Can I swim?

 

Tvoření záporu

 

Příklady:

1. He can’t drive – neumí řídit

2. She can’t sing – neumí zpívat

3. They can’t come – nemohou přijít

 

Přečtěte si také  Should (modální slovesa v angličtině)
[2]