Množné číslo v angličtině - podstatná jména

Vytisknout článek Vytisknout článek `

Množné číslo v angličtině – podstatná jména

Množné číslo v angličtině se u podstatných jmen na první pohled zdá až podezřele jednoduché – není třeba dávat do množného čísla i přídavná jména jako ve francouzštině nebo vybírat skloňovat jako v češtině.  Jak už to ale u angličtiny bývá zvykem, zdání klame.

we can do it

Malý úvod do množného čísla v angličtině jste si již mohli přečíst v článku Pravidla pro přidávání koncovky -s v angličtině.  Aby byl přehled kompletní, tak zde zopakuji všechna pravidla týkající se podstatných jmen v angličtině, o kterých jsem už psali a přidám další.

 

Doporučený postup:

1. Článek si přečtete, vytiskněte a zvýrazněte si podstatná jména, která už znáte, ale dělali jste v jejich množném čísle chyby nebo jste si nebyli jistí. Ostatní ignorujte.

2. Teprve potom, co si zafixujete ta podstatná jména, která běžně používáte, se začněte učit (nebo si alespoň přečtěte) i ta méně běžná – když už ne z touhy po učení, tak kvůli toho, že právě ta se často vyskytují na testech na certifikáty a přijímacích zkouškách. 

 

Množné číslo v angličtině (podstaná jména) – Přehled

1. Pravidelná podstatná jména

  • dog -> dogs
  • cat-> cats
  • v množném čísle se přibírá koncovka -s, jinak se nic nemění

2. Pravidelná podstatná jména zakončená na -s, -sh, – ch, -x

  • bus -> buses
  • box-> boxes
  • v množném čísle se přibírá koncovka -es, výslovnost se mění na /is/ nebo /iz/

3. Pravidelná podstatná jména zakončená na -y, před kterým je souhláska

  •  baby -> babies
  • v množném čísla se koncovka -y mění na -ies, výslovnost se mění na /is/ nebo /iz/
  • co je to souhláska? -> všechna písmena z výjimkou a, e, i, o u

Pozn.  u pravidelných podstatných jmen zakončených na -y, před kterým je samohláska (= a, e, i, o, u), k této změně nedochází

  • play -> plays (ve významu divadelní hra)

4. Nepravidelná podstatná jména, která si musíte zapamatovat

  • child -> children
  • man  -> men
  • woman -> women
  • mouse -> mice (myš)
  • louse -> lice (veš)
  • tooth -> teeth (zub)
  • foot -> feet (šlapka nohy)
  • goose -> geese (husa)
  • ox -> vůl

Nezapomeňte, že jakékoliv podstatné jméno, které je zakončená na výše zmíněné slovo, je také nepravidelné.

  • policeman -> policemen
  • fireman -> firemen

Pokud ale není na něj zakončené, jen  ho obsahuje, pak se nic nemění

  • toothpaste -> two tubes of toothopaste (dvě zubní pasty)

5. Nepočítatelná podstatná jména

  • jedná se o věci abstraktní (love), neuchopitelné (air), tekoucí (water), sypké (sand) atd.
  • nepřibírají množné číslo 
  • více najdete v samostnatném článku, který chytáme

6. Podstatná jména zakončená na -o

  • dělí se na 3 skupiny:
    • 1. v množném čísle přibírají -s
      • kilo -> kilos
      • radio -> radios
    • 2. v množném čísle přibírají -es
      • tomato -> tomatoes (rajče)
      • potato -> potatoes (brambor)
      • hero -> heroes (hrdina)
      • echo -> echoes (ozvěna)
    • 3. mohou přibírat -s i -es
      • volcano -> volcanos nebo volcanoes (vulkán)
      • zero -> zeros nebo zeroes (nula)
  • Co s tím? Naučte se ta, u kterých se musí přidávat -es, k ostatním dávejte -s.

7. Podstatná jména zakončené na -f

  • dělí se na 2 skupiny:
    • 1. u podstatných jmen zakončených na -f nebo -fe dochází ke změně na -ves
      • half -> halves (půlka)
      • life -> lives (život)
      • knife -> knives (nůž)
      • leaf -> leaves (list stromu)
      • shelf – > shelves (polička)
      • thief -> thieves (zloděj)
      • wolf -> wolves (vlk)
      • scarf -> scarves (šátek)
      • calf -> calves (telátko, lýtko)
      • loaf – loaves (bochník chleba)
      • self – selves (já, sebe)
    • 2. u velké skupiny podstatných jmen zakončených na -f se přidává pouze -s
      • belief -> beliefs (víra)
      • chief -> chiefs (náčelník)
      • chef -> chefs (šéfkuchař)
      • cliff -> cliffs (útes)

8. Některá podstatná jména mají v jednotném a množném čísle stejný tvar

  • sheep -> sheep (ovce)
  • fish -> fish (ryba)
  • means -> means (prostředek, např. means of transport = dopravní prostředek; pozor! neexistuje tedy mean of transport)
  • series -> series (série)
  • specie -> species (druh)
  • offspring -> offspring (potomek)
  • deer -> deer (jelen)

9. Slova cizího původu v angličtině

  • musíte se je naučit nazpaměť, dobrou zprávou ale je, že sami rodilý mluvčí v nich často dělají chyby, takže žádný stres..
  • datum -> data (data)
  • bacterium -> bakteria (baktérie)
  • curriculam -> curricula (rozvrh)
  • medium -> media (médium)
  • criteriom -> critera (kritéria)
  • phenomenon -> phenomena (fenomén)
  • analysis -> analyses (analýza)
  • basis -> bases (základy)
  • crisis -> crises (krize)
  • hypothesis -> hypotheses (hypotézy)
  • thesis -> theses (teze, diplomová práce)

Množné číslo v angličtině (podstatná jména) – Cvičení

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.