- www.jetoboj.cz - http://www.jetoboj.cz -

Jak se v angličtině představit - poslechové cvičení (začátečníci až mírně pokročilí)

Jak se v angličtině představit – poslechové cvičení (začátečníci až mírně pokročilí)

Jak se v angličtině představit  – fráze, slovní zásoba a dvě poslechové cvičení – pro začátečníci a mírně pokročilé.

1. Začátečníci

Jak se v angličtině představit – poslechové cvičení 

Poslech i s dalšími cvičeními naleznete zde ( [1]klikněte pravým tlačítkem a vyberte otevřít na nové kartě)

 

Doplňte následujíc věty:

1. What’s your ______________________________________?

2. Where do you _____________________________________?

3. How’s ___________________________________________?

4. _______________ does she __________________________?

5. _____________________ they ________________________?

6. ________________people are in your___________________?

7. Hey,______________________________________________?

8. ______________does________________________________?

9. __________________________in your spare_____________?

10. __________does________________________ __for a living?

 

 

Správné  výsledky:

1.  name

2. live

3. it going

4. Where, work

5.  Where are, from

6.  How many,  family

7. what’s new

8. What, he do

9.  What do you do, time

10. What, your father do

 

Slovní zásoba a gramatika

1. What’s your name?

2. Where do you live?

3. How’s it going?

4. Where does she work?

5. Where are they from?

6. How many people are in your family?

Přečtěte si také  Nakupování - Poslechové cvičení z angličtiny
[2]

7. Hey, what’s new?

8. What does he do?

9. What do you do in your spare time?

10. What does your father do for a living?

Seznam všech poslechů na našich stránkách najdete zde [3]

2. Mírně pokročilí

 Poslech i s dalšími cvičeními naleznete zde [4]  (klikněte pravým tlačítkem a vyberte otevřít na nové kartě)

Slovíčka s překladem a dalšími příklady použití

originally – původně

move – stěhovat (se), pohnout (se)

grow up – vyrůst

graduate – dokončit školu, absolvovat

currently – současně, nyní

Přečtěte si také  Data v angličtině - cvičení na poslech
[5]

attend – účastnit se, chodit na (kroužek, angličtinu..)

junior – student v třetím ročníků vysoké školy bakaláře v US, mladší

major in – mít jako hlavní obor studia (sloveso), hlavní obor studia (podstatné jméno)

minor in – mít jako vedlejší obor studia (sloveso), vedlejší obor studia (podstatné jméno)

economics – ekonomie

work part time – pracovat brigádně

work as (a/an) – pracovat jako

cashier – pokladní

grocery store – obchod se smíšeným zbožím

Přečtěte si také  Čas a hodiny v angličtině
[6]

 busy – zaneprázdněný, hektický, zaneprázdněný

enjoy – těšit se, užívat si

hang out (with friends) – chodit ven (s přáteli)

 Seznam všech poslechů na našich stránkách najdete zde [3].

Zdroj obrázku: http://www.clker.com/clipart-scary-skeleton-1.html [7]