Přídavná jména v angličtině a jejich předložky

Vytisknout článek Vytisknout článek `

Přídavná jména v angličtině a jejich předložky

Jaké přídavná jména je důležité naučit se pro dobrou komunikaci v angličtině a s jakými předložkami se pojí? Odpověď najdete v následujícím článku.

Nejdůležitější přídavná jména v angličtině a jejich použití.

  • aftraid of – bát se něčeho, obávat se; She’s afraid of spiders – Bojí se pavouků
  • amused by/at – být pobaven (čím); She was highly amused by/at his jokes – Jeho vtipy ji velmi pobavili
  • angry with – zlobit se na (někoho); Don’t you know why she’s angry with me? – Nevíš, proč se na mě zlobí?
  • angry about – zlobit se kvůli něčeho; She’s still angry about what you have done – Pořád se zlobí kvůli toho, co si udělal

pozn. v některých případech se dá místo ‚angry with‘, použít ‚angry at‘

  • annoyed with sb about st – být naštvaný na někoho kvůli něčemu; I’m annoyed with your brother about the whole thing – Jsem pořád na tvého bratra kvůli té věci naštvaná

pozn. v některých případech se dá místo ‚annoyed with‘, použít ‚annoyed at‘

  • anxious about st – starostlivý, znepokojený; He’s extremely anxious about his son’s safety – Je velmi znepokojený (pořád si dělá starosti) ohledně bezpečnosti svého syna
  • ashamed of sb/st – stydět se za někoho/za něco protože to má horší kvalitu/není to adekvátní; I am sometimes deeply ashamed of you
  • ashamed at/for – stydět se za něco, co jsme udělali; I’m really ashamed for not helping him
  • ashamed about – stydět se, ale necítíte vinu; There’s nothing to be ashamed about – Není za co se stydět
  • bored with – být znuděný (něčím) – I’m terrible bored with this film – tenhle film mě strašně nudí
  • brilliant at – být v něčem skvělý – He’s brilliant at languages – Je na jazyky velmi chytrý
  • close to – být uzavřen něčemu – The building is closed to the public – Budova je veřejnosti uzavřena
  • close for – být uzavřen kvůli něčemu – The building is closed for repairs – Budova je uzavřena kvůli opravám
  • delighted with – být nadšený (čím) – My brother is deeply delighted with his new i-phone – Bratr je ze svého i-phone velmi nadšený
  • delighted at – nadšen něčím/potěšen čím – I was really delighted at his decision – Jeho rozhodnutí mě velmi potěšilo
  • delighted by – něco mě potěšilo – I am really delighted by your news – Tvé zprávy mě potěšily
  • disappointed with – být něčím zklamaný – I’m deeply disappointed with my new mobile phone – Ze svého nového mobilu jsem hluboce zklamaná
  • disappointed in – zklamat se v někom – She’s really disappointed in his daughter – ve své dceří se velmi zklamala
  • excited about – být něčím nadšený – I’m really excited about the news – Z novinek jsem velmi nadšená
  • faithful to – věrný někomu – This dog is extremely faithful to his master – Tento pes je svému pánovi velmi věrný

Anglicky zdravi

  • friendly to – chovat se k někomu přátelsky – He’s been always friendly to me – On se ke mně vždycky chová přátelsky
  • friendly with – být s někým přítel/kamarád – Lucas is very friendly with Tom – Lukáš se velmi přátelí s Tomem
  • frightened of – bát se něčeho (synonymum od ‚to be afraid‘) – He’s extremely frightened of spiders – Strašně se bojí pavouků
  • frightened at – mít strach z, být vystrašený – He was badly frighted at the result of his action
  • frightened about – bát se něčeho v budoucnosti – He’s deeply frightened about his future – Velmi se bojí budoucnosti
  • frightened by – být vystrašený kým/čím – A lot of people are frightened by their own emotions
  • frightened to death – být k smrti vystrašený – He’s frightened to death – Je k smrti vystrašený
  • furious with sb – bý na někoho vzteklý – Is he still furius with me? – Pořád je na mě navztekaný?
  • furious about st – být kvůli něčemu rozčílený/navztekaný – I’m absolutely furious about what you’ve done – Jsem vzteky bez sebe kvůli toho, co si udělal
  • grateful to sb – vděčný někomu – Children should be grateful to their parents – Děti by měli být svým rodičům vděční
  • grateful for – být vděčný za něco – I’m really grateful for your help – Jsem za tvou pomoc velmi vděčný
  • jealous of sb/st – žárlit na někoho/něco – She’s very jealous of your success and of you – Žárlí na tvůj úspěch i na tebe
  • jealous about – závidět – There’s nothing to be jealous about – Není co závidět
  • nervous about – být nervózní kvůli něčemu – The bride was extremely nervous about the wedding – Nevěsta byla kvůli svatby velmi nervózní
  • nervous at – být nervózní kvůli tomu, co se může stát – I’m quite nervous at what might happen if you lose your job – Mám strach/jsem nervózní z toho, co se stane, když ztratíš práci

 

  • nervouos of – být nervózní z někoho – He’s really strange. I’m quite nervous of him – On je dost divný. Jsem z něho vcelku nervózní
  • pleased with – být něčím potěšený/spokojený – My mother is quite pleased with my school results – Mamka je s mými školními výsledky spokojená
  • proud of – být na někoho/něco pyšný/hrdy – Parents should by proud of their children – Rodiče by měli být na své děti hrdí
  • rude to sb – být k někomu hrubý – Don’t be rude to your mother – Nebuď na svou matku hrubý
  • sensitive about – být citlivý (na nějaké téma)/nedůtklivý – Some people are very sensitive about their religion
  • sensitive to – být citlivý na něco – Great Lakes water levels are sensitive to climate changes – Hladiny vody ve Velkých jezerech jsou citlivé na změny klimatu
  • upset about – být zmatený/naštvaný/rozrušený – He’s deeply upset about his parents‘ divorce – Je velmi rozrušený z rozvodu jeho rodičů
  • upset by – být rozrušený následkem něčeho – He’s bitterly upset by the death of his dog – Ze smrti psa byl velmi rozrušený
  • upset with – být naštvaný (na někoho) – She may be a bit upset with you – Možná je na tebe trošku naštvaná

Zdroj obrázku: NASA/Bill Ingalls [Public domain], via Wikimedia Commons, http://www.clker.com/clipart-scary-skeleton-1.html

7 komentářů  to  Přídavná jména v angličtině a jejich předložky

  1. Pro FCE dobry napsal:

    Pro FCE je to dobrý, na CAE trošku málo…

  2. jana napsal:

    až na to, že to vůbec nejsou frázová slovesa 😀

  3. Je to boj napsal:

    Až na to, že jsou:) Výše uvedené slovesa se řadí mezi tzv. prepositional verbs, které jsou podřazovaná pod frázová slovesa (phrasal verbs) (např. na https://en.wikipedia.org/wiki/Phrasal_verb).

  4. Katie napsal:

    Tohle opravdu nejsou frázová SLOVESA. Jsou to fráze, ale jedná se o přídavná jména, která se téměř vždy pojí se slovesem TO BE, tj. ´být´.
    To co jsi napsal/a o prepositional verbs je úplný nesmysl. Prepositional verbs jsou frázová slovesa, na která je přímo navázán předmět a tudíž nemohou být obě části daným předmětem rozděleny. Například: Jump on, apply for, account on, compare with, etc.

  5. Je to boj napsal:

    Máte pravdu. Nějak jsme se v tom zamotali. Článek stáhneme a co nejdříve opravíme. Omlouváme se Vám i předchozí komentátorce (Janě), která na chybu poprvé upozornila.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.