- www.jetoboj.cz - http://www.jetoboj.cz -

Dopis v angličtině

Dopis v angličtině – formální dopis 

Vědět, jak napsat dopis v angličtině je prakticky nezbytnost. Když už ne kvůli tomu, že je to oblíbený úkol ve škole i na různých certifikátech, tak i kvůli toho, že ho budete potřebovat v praktickém životě. V následujícím příspěvku Vám představíme zásady, strukturu, fráze i ukázky pro psaní formálního dopisu v angličtině.

Zdroj obrázku: https://unsplash.com

Obecné zásady

Při psaní formálního dopisu v angličtině je třeba dodržovat několik zásad. Především:

nepoužívejte stažené tvary

nepoužívejte hovorové výrazy

vyhýbejte se frázovým slovesům

používejte pasiva

místo neformálních výrazů, používejte jejich formální synonma

 

Neformální výraz > formální výraz

a bit ->  a little = trošku

a lot ->  a number of = hodně

about -> approximately = okolo

about -> concerning = týkající se 

also -> in addition to = také

ask about -> enquire = ptát se 

ask for -> request = požadovat

because of -> due to = kvůli

big -> major = velký

bigger-> greater = větší

but -> however = ale

buy -> purchase = koupit

can -> could =  moci

choose -> select = vybrat

earlier -> previous = dřívější 

find -> locate = najít

get -> obtain, acquire, recieve = získat

get smaller -> decrease = snížit

give -> provide = dát, poskytnout

help -> assist = pomoci

keep -> retain = udržet si

let -> permit = nechat, dovolit

lots of -> a great deal of = mnoho

make sure -> ensure = ujitit

many -> numerous = mnoho

maybe -> perhaps = možná

need -> require = potřebovat

promise -> assure =slíbit

send back -> return = vrátit

so -> consequently, therefore = tak

thing -> matter, issue = věc

unhappy -> dissatisfied = nešťastný

want -> wish =  chtít, přát si

Struktura:

Formální dopis v angličtině má poněkud přísnou strukturu, které byste se měli držet a nebýt v tomto ohledu příliš kreativní. Doporučená struktura je  tato:

 

Struktura tady zahrnuje:

V případě psaní dopisu na First Certificate in English nebo jiný certifikát či zkoušku, je třeba si pozorně přečíst instrukce, zda po Vás chtějí zahrnout adresu (v mnoha případech zdůrazňují, že adresu nemáte psát).

 

Oslovení

Po oslovení se čárka běžně nepíše. Další věta začíná s velkém písmenem. 

Dear Ms White

Catalogue and Price List

As requested, please find enclosed our catalogue and price list for your attention.

 

Oslovení se liší podle toho, zda znáte jméno adresáta.

1. Znáte jméno adresáta

2. Neznáte jméno adresáta

 

1. Znáte jméno adresáta

Znáte jméno adresáta a víte, že je to muž

Znáte jméno a víte, že se jedná o ženu

Co byste měli vědět:

2. Neznáte jméno adresáta

Neznáte jméno adresáta, ale víte, že se jedná o muže

Neznáte jméno adresáta, ale víte, že se jedná o ženu

Nemáte žádné informace o adresátovi

 

Úvod

by měl obsahovat informace o tom 1. kdo jste

2. proč píšete

 

 Tělo dopisu

Užitečné fráze – Spojovací výrazy

Užitečné fráze – Pocity

Závěr

Za závěr se nepíše čárka a přímo na další řádce pokračujete svým podpisem.

1. Věděli jste jméno adresáta (jako oslovení jste použili Mr., Mrs, Ms nebo Miss)

2. Nevěděli jste jméno adresáta (jako oslovení jste použili Dear Sir, Dear Madam, Dear Sir or Madam nebo Dear Sir/Madam)

Podpis

 

Vzory

Dopis v angličtině – formální dopis 

 

[1]

Zdroje vzorů dopisů: http://www.writing-lovers.com/ a http://www.perfectyourenglish.com/ [2]

Zdroj obrázku: http://www.ldlimousine.it/servizio_noleggio_limousine.asp [3]

 

 

 

 

Přečtěte si také  Idiomy a fráze v angličtině
[4]