Travel and transport

now browsing by category

 

Anglické fráze na cesty - Cestujeme letadlem

Anglické fráze a slovní zásoba na téma cestování letadlem

1) Buying a ticket – kupování lístku

 • I’d like to reserve two seats to London – chtěla bych zarezervovat 2 místa do Londýna
 • Will that be one way or round trip? – bude to jednosměrná nebo zpáteční?
 • Hello. I“d like to buy to buy a one way ticket/round trip ticket to…. ? Dobrý den, chtěla bych si koupit jednosměrnou/zpáteční letenku do…
 • When would you like to leave ? kdy byste chtěli odlétat?
 • When is the next plane to London ? Kdy letí další letadlo do Londýna?
 • The plane leaves at … – letadlo odlétá v …
 • Next Monday – příští pondělí
 • Tomorrow night – zítra v noci
 • On the 23rd of April – 23. dubna
 • Please book it – prosím zarezervujte mi to
 • Could you please spell your surname/last name – mohl byste prosím vyhláskovat vaše příjmení
 • How much is a round trip ticket? – kolik stojí zpáteční?
 • How much per seat?  Kolik to stojí na jednu osobu?
 • Can we get an aisle seat/a window seat please?  můžeme dostat sedadlo do uličky/sedadlo u okna
 • When will the flight arrive in/get in to Prague?  kdy letadlo přiletí do Prahy?

Vocabulary for buying a ticket

Read the rest of this page »

Cestování slovní zásoba v angličtině

Cestování slovní zásoba v angličtině

Tento příspěvek obsahuje základ slovní zásoby k tématu cestování. V našich dalších článcích najdete slovní zásobu, fráze a gramatiku k cestování letadlem, cestováním lodí, cestováním vlakem, cestováním autem a stopování.

Means of transport – Dopravní prostředky

Read the rest of this page »

Stopování (Hitchhiking) - slovní zásoba pro cestování (travelling)

Stopování (Hitchhiking) – slovní zásoba pro cestování (travelling)

HITCHHIKING (stopování)

Read the rest of this page »

Cestování lodí (Travelling by sea) - slovní zásoba a fráze

Cestování lodí (Travelling by sea) 

Slovní zásoba a fráze pro cestování lodí. Vhodné pro cestování do zahraničí a maturitní otázky z angličtiny.

Výhody cestování lodí (Advantages of travelling by ship)

 • relatively small cost – poměrně malá cena
 • you can have a lot of luggage – můžete mít hodně zavazadel
 • some ships are really well-equipped (they are equipped as luxury as hotels) – některé lodě jsou skvěle vybavené (luxusně jako hotely)
 • you can walk on the deck – můžete se procházet po palubě
 • they are usually all-inclusive = obvykle je v ceně všechno zahrnuto

Nevýhody cestování lodí (Disadvantaged of travelling by ship)

Read the rest of this page »

Cestování letadlem

Cestování letadlem 

Slovní zásoba a fráze pro cestování letadlem. Skvělé pro cestování do zahraničí nebo jako maturitní otázka.


Read the rest of this page »