Sporty (Sports and Games)

now browsing by category

 

Zdraví - maturitní otázky z angličtiny

Máte před maturitou a nestíháte? Tady je malá pomoc:

Na téma „Zdraví – maturitní otázky z angličtiny“ máme zpracované následující články:

Angličtina k maturitě - Zdraví a životní styl

Článek je sestavený ze dvou částí – vzorové kostry a doplňující slovní zásoby, kterou můžete kostru obměnit nebo doplnit.

student 2

Vzorová kostra č.1

Zdraví – vyprávění o sobě

I think I am as fit as a fiddle. I used to go to the gym three times a week and I used to play volleyball on Saturdays. But then I gave up and I was really out of condition and I put on about 10 kilos. So, I started jogging every other day and now I feel great. My parents, on the other hand, are really unfit. They spend most of the day in front of the TV. However, my brother is in a really good shape, he’s got loads of energy and loves every sport starting with football and ending with motorcycles.

 

Slovní zásoba

  • as fit as fiddle – být fit jako rybička
  • gym – tělocvična (pozor! neříká se gymnasium)
  • three times a week – třikrát týdně (jednou = once a week, dvakrát = twice a week, třikrát a více = číslovka + times + a week)
  • gave up – minulý čas od give up = vzdát, skončit

    Read the rest of this page »