Vzdělávání (Education)

now browsing by category

Téma vzdělávání (education) zpracované jako maturitní otázka z angličtiny nebo anglickou konverzaci.

 

Vzdělávání ve Velké Británii

Vzdělávání ve Velké Británii

Vzdělávání ve Velké Británii – vhodné ke státní jazykové zkoušce nebo jako součást maturitní otázky Education, Jobs, nebo reálií.

Read the rest of this page »

Vzdělávání v České republice (Education in the Czech Republic)

Zpracované téma Vzdělávání v České republice (Education in the Czech Republic). Vhodné jako zpracované téma maturitní otázky nebo jako téma anglické konverzace.

student 2
School attendance in the Czech Republic is compulsory (povinná) from the age of 6. Children (or their parents) can choose among state, private or church schools. Education at state schools is free of charge (zdarma), but at private and church schools you have to pay fees (poplatky).

The school year starts on 1st september and ends on 30th June and is divided into two terms. At the end of each term children are given their school report (vysvědčení). They are evaluated (oceněni) by marks from 1 to 5, of course 1 is the best.


The system of education:

Read the rest of this page »