Referáty v angličtině

now browsing by category

Jak napsat referáty v angličtině – struktura, gramatika, tipy i vzorové práce.

 

Můj vysněný partner – esej v angličtině

Ukázková esej v angličtině na téma „můj vysněný partner“. Lze ji lehce upravit, aby byla použitelná i na jiné eseje nebo úkoly jako např. „můj ideální partner/ka“ nebo  „můj vysněný manžel/ka“. Pod esejí najdete překlad a slovní zásobu, který Vám pomůže si esej upravit dle Vašich potřeb.

„Můj vysněný partner“ (esej v angličtině)

As a young girl, I always imagined that the ideal man would come and „sweep me off my feet”. And as I grew so did the criteria of what I desired in a partner. I envisioned him to be as close to perfection as possible. Nowadays, as I know I am not perfect myself, I do not look for a perfect partner bur rather someone compatible I can spend my life with.

When envisioning the ideal partner there are many characteristics I imagine, some physical and others consist of the personality. In terms of physical appearance, I prefer men who are tall and muscular. But there are other qualities that are more important in a partner than physical appearance such as good communication skills and faithfulness.

Communication opens the door in every relationship. It is very important when two people can converse about a vast majority of subjects. When you are unable to talk and share your feelings with your partner, often, problems will arise. The ideal partner is someone who can make me laugh even in the worst of situations. Someone who brings up my mood when I’m feeling really down.

My ideal partner may not be perfect in other people’s eyes, but he will the most perfect in my eyes.

Překlad:

Když jsem byla mladší, vždycky jsem si představovala, že můj vysněný muž přijde a jednoduše se mi podlomí kolena. S tím, jak jsem rostla, rostly také mé požadavky na partnera. Představoval jsem si ho tak blízko dokonalosti, jak je to bude možné. Nyní však, protože vím, že sama nejsem dokonalá, nehledám dokonalého partnera, ale někoho, kdo se ke mně bude chodit a s kým bych mohla strávit celý život.

Když si představuji vysněného partnera, beru v úvahu mnoho charakteristik, některé co se týká vzhledu, některé osobnostní. Když přijde na fyzický vzhled, preferuji muže, kteří jsou vysocí a svalnatí. Ale co se týká partnera, jsou kvality které jsou důležitější než vzhled, a to například dobrá komunikace a věrnost.

Komunikace je důležitá pro každý vztah. Je důležitá, aby partneři měli společná témata, o kterých budou moci mluvit. Když nejsme schopni s partnerem mluvit a sdílet naše pocity, nastanou problémy. Vysněný partner by mě měl být schopný rozesmát i v těch nejhorších situacích. Někdo, kdo mě rozveselí, když se budu cítit špatně.

Můj vysněný partner nebude možná dokonalý v očích jiných lidí, ale bude dokonalých v těch mých.

Slovní zásoba:

as a young girl – když jsem byla mladší (doslova mladá dívka)

 • as a young boy – když jsem byl mladší
 • when I was younger – když jsem byl mladší
 • when I was teen – když jsem byl/a náctiletá
 • before ten years – před deseti lety

imagine – představovat si

 • I imagine my ideal man to be tall and handsome – Představuji si svého ideálního partnera jako vysokého a pěkného.
 • I imagine he would work and I would me stay athome mum – Představuji si, že on by chodil do práce a já bych byla ženou v domácnosti.
 • I imagine we would do the housework together – Představuji si, že bychom dělali domácí práce společně.

sweep somebody off somebody’s feet –  podlomit kolena, okouzlit (doslova „smést někoho z nohou“)

 • nepravidelné sloveso: sweep -> swept -> swept
 • He swept me off my feet when he bought me the diamond ring – Dostal mě když mi koupil diamantový prsten.
 • I was swept off my feet by her beauty – Byl jsem okouzlen její krásou.

grow – růst

 • (nepravidelné sloveso: grow -> grew -> grown)
 • I grew up in Prague – Vyrostla jsem v Praze.
 • I want to grow long hair – Chci si nechat nárůst dlouhé vlasy.
 • I want my children to grow up in a safer world – Chci, aby mé děti vyrůstali v bezpečnějším světě.

desire – toužit, přání

 • There are many thinks I desire in life – Je mnoho věcí, po kterých v životě toužím.
 • My desire is to travel the world – Mým snem je procestovat celý svět.
 • There are some qualities I desire in my future wife, for example faithfulness – Mám některé kvality, které bych chtěl, aby má budoucí žena měla, jako např. věrnost.

envision – představuji si, vidím to

 • I envisioned to by married by now – Představoval jsem si že touto dobou už budu vdaná.
 • I envision my ideal husband to be tall – Představuji si mého vysněného partnera jako vysokého.

compatible – kompatibilní

 • We are not compatible, it would be better to break up – Nejsme kompatibilní, bude nejlepší když se rozejdeme.
 • It looked that I was compatible with my girlfriend, but since we were not good at communication and sharing our feelings, it did not work out –  Vypadalo to, že se k sobě s mou přítelkyní hodíme, ale protože jsme nebyli dobří v komunikaci a sdílení našich pocitů, tak to nevyšlo.

physical appearance – fyzický vzhled

 • For me physical apperance is not important – Vzhled pro mě není důležitý.
 • If you say you don’t care about physical appearance of your future partner, you lie –  pokud říkáte, že Vám nezáleží ne vzhledu Vašeho partnera, tak kecáte.

personality – osobnost, osobnostní vlastnosti

 • She has a very friendly personality – Je to velmi milá osoba.
 • He has a lot of personality – Je to velmi výrazná osoba.
 • Personality is more important than physicall apperance – Osobnost je důležitější než vzhled.

faithfulness – věrnost

 • Faithfulness is a very important quality – Věrnost je velmi důležitá vlastnost.
 • I was always faitful to you – Vždy jsem to byl/a věrný.
 • She was unfaithful many times, so I don’t trust her anymore – Byla mnohokrát nevěrná, takže už ji nevěřím.

open the door – usnadnit, umožnit (doslova „otevřít dveře); opak „close the door“

 • Money usually opens the door to success – Peníze obvykle vedou k úspěchu.
 • Open the door to your heart – Otevři dveře k svému srdci (ve smyslu „zamiluj se do mě“, „pusť si mě k tělu“).
 • I closed the door on our relationship – Už jsem skončila s naším vztahem (doslova: zavřela jsem za ním dveře),

converse – konverzovat

 • My ideal partner can converse on any subject, and has a keen sense of humor  – Můj vysněný partner umí konverzovat na jakékoliv téma a bude mít smysl pro humor.
 • Even if you like to talk in your native language, speaking English can make a simple conversation much more challenging – I pokud rádi konverzujete ve Vašem rodním jazyce, tak v angličtině může i jednoduchá konverzace být velkou výzvou.

arise – vyvstat

 • nepravidelné sloveso: arise -> arose -> arisen (pozn. časování je stejné jako u „rise“)
 • An opportunity arose and she decided to move to Prague – Naskytla se příležitost a ona se rozhodla se přestěhovat do Prahy.
 • Mistakes can arise from the mistunderstanding of the vocabulary – Chyby mohou vzniknout nepochopením slovní zásoby.

bring (somebody’s) mood up – zlepšit (někomu) náladu

 • nepravidelné sloveso: bring-> brought -> brought
 • Some people can really bring my mood up – Někteří lidé mi opravdu umí zlepšit náladu.

feel down  – cítit se špatně, být bez nálady

 • nepravidelné sloveso: feel -> felt -> felt
 • Do you just feel down or are you actually depressed? – Je ti jenom špatně nebo máš skutečně depresi?

 

 

Chybí Vám vysvětlení nějakého obratu či slovíčka? Máte nějaký nápad na další téma esejí v angličtině? Napište si o ně do komentářů.

#můj ideální partner #můj vysněný partner #esej v angličtině #anglická esej #slohovka v angličtině #anglická slohovka

 

 

Zdraví - maturitní otázky z angličtiny

Máte před maturitou a nestíháte? Tady je malá pomoc:

Na téma „Zdraví – maturitní otázky z angličtiny“ máme zpracované následující články:

Má rodina (My family) - slovní zásoba a fráze

Má rodina (My family) – slovní zásoba a fráze

V následujícím článku najdete slovní zásobu a fráze vhodné pro začátečníky a mírně pokročilé.

Pokud jste více pokročilý, přejděte na Slovní zásobu a fráze na téma moje rodina pro pokročilé zde (klikněte pravým tlačítkem a vyberte otevřít v nové kartě)

Pokud potřebujete slovní zásobu a fráze pro popis osoby v angličtině, najdete je zde (klikněte pravým tlačítkem a vyberte otevřít v nové kartě)

my family
slovní zásoba – členové rodiny:
1. parent – rodič
parents – rodiče
step-parents = nevlastní rodiče
foster parents = pěstouni
mother – matka
mum – mamka
mummy – maminka
father – otec
dad – taťka
daddy – tatínek

Read the rest of this page »

Popis osoby v angličtině - (describing people in English)

Popis osoby v angličtině – (describing people in English)

Slovní zásoba, fráze a gramatika na popis osoby v angličtině.

Pokud potřebuje slovní zásobu a fráze pro popis Vaší rodiny, najdete je zde:

Popis osoby si můžete procvičit v poslechovém cvičení zde

Zdroj obrázku: https://unsplash.com

Zdroj obrázku: https://unsplash.com

 

Appearance – vzhled

 

!!!Gramatická poznámka!!!

Následující slova používejte s tvary slovesa „to be (I am/you are/he is/she is/we are/they are)

 

Jak obecně ohodnotit vzhled?

Krásný

 • Pro muže se používá hadsome
 • Pro ženy se používá beautiful nebo pretty
 • Pro muže i ženu můžete použít attractive a good-looking
 • Pozn.  Výše uvedené definice jsou obecné, existují výjimky – např. beautiful může být použito pro muže, kdy může ukazovat na jeho ženský aspekt krásy (např. u mladého chlapce s dlouhými vlasy či modela)
 • Příklad: He is very handsome and his wife is beautiful.

Read the rest of this page »

Maturitní otázky z angličtiny: móda a oblékání

Móda a oblékání (fashion) – maturitní otázky z angličtiny, slohovky v angličtině, anglická konverzace

Slovní zásoba a fráze k botám a obuvi

Slovní zásobu a fráze k oblečení a módě najdete zde

Článek je zpracovaný tak, aby mohl být použitý jak pro kostru pro maturitní otázku z angličtiny, slohovku nebo jako zdroj slovní zásoby a frází pro anglickou konverzaci. Jsou zde dvě varianty, první vhodná pro toho, kdo má rád módu a oblékání a druhá spíše pro toho, komu je jedno co má na sobě. Věty lze samozřejmě i kombinovat z varianty A a B, ale dejte si pak pozor, abyste si neprotiřečili.

 Varianta A – Fashion is important for you (Móda je pro Vás důležitá)

For me, the way people dress is important.

 • Jak se lidé oblékají mi připadá důležité

We can judge a lot from person’s appearance, from their style and the creativity they use.