Obchodní angličtina

now browsing by category

Fráze a obraty vhodné pro obchodní styk.

 

Obchodní angličtina - fráze na veletrh

Obchodní angličtina – fráze na veletrh

obchodní angličtina

Fráze z obchodní angličtiny vhodné zejména na zahraniční veletrh nebo na podobnou událost.

  • foreign trade – zahraniční obchod
  • home trade (GB) / domestic trade (US) – tuzemský obchod
  • exports × imports – export × import
  • to export or import manufactured goods or raw materials – exportovat nebo importovat průmyslové zboží nebo suroviny
  • to do business with sb – obchodovat s někým
  • (economic) competition – konkurence, (hospodářská) soutěž
  • trade fair – veletrh

    Read the rest of this page »