Přítomný čas

now browsing by category

 

Přítomný prostý čas (present simple) - vysvětlení gramatiky i s příklady

Přítomný prostý čas (present simple) 

Přítomný prostý čas (present simple) – vysvětlení gramatiky i s příklady. Shrnutí vhodné pro mírně až středně pokročilé studenty.

Read the rest of this page »

Pravidla pro přidávání koncovky -s v angličtině

Pravidla pro přidávání koncovky -s v angličtině

Pravidla pro přidáváni koncovky -s v angličtině i s příklady

Pravidla pro přidávání koncovky s v angličtině

Tato pravidla platí pro podstatná jména a slovesa.

U podstatných jmen v angličtině se koncovka -s používá k vytvoření množného čísla. Je ale důležité vědět, že ne všechna podstatná jména přibírají koncovku -s. Některá mají stejný tvar pro jednotné i množné číslo, další jsou nepravidelná a jiná zase přibírají jiné koncovky. Více informací na tvoření množného čísla u podstatných jmen v angličtině najdete v našem článku zde.

U sloves se koncovka -s (nebo -es-) přidává v přítomném prostém čase v třetí osobě jednotného čísla – tedy pro he, she a it.

1) slovesa a podstatná jména zakončená na -s/-sh/-ch/-x místo s „-s“ přibírají „es“ (výslovnost je buď (is) nebo (iz))
bus -> buses
wash -> washes
watch -> watches
box -> boxes

2) slova zakončená na -y před kterým následuje souhláska, y ->ies
study -> studies
baby -> babies

ale např.:
play -> plays (před y je samohláska a ne souhláska)
pozn. samohláska = a, e, i, o, u

3) vyjímky + nepravidelná/nepočítatelná podstatná jména

3.a výjimky:
do -> does
go -> goes
have -> has
potato -> potatoes
tomato -> tomatoes

3.b. nepravidelná a nepočítatelná podstatná jména

nejznámější

child children
man men
woman women
fish fish
sheep sheep
foot feet
tooth teeth
mouse mice
person people

 

 

 

Časy v angličtině roztříděné do sekce přítomnost, budoucnost a minulost podle jejich překladu do češtiny

Časy v angličtině: přehled včetně příkladů v češtině

Jsou pro Vás časy v angličtině záhadou? V tomto článku najdete kompletní přehled časů v angličtině včetně vysvětlení v českém jazyce. 

Časy v angličtině

Zdroj obrázku: https://unsplash.com

Read the rest of this page »

Přítomný prostý čas - začátečníci

Přítomný prostý čas

Přítomný prostý čas – pravidla pro používání přítomného prostého času v angličtině.

  • Přítomným prostým (present simple) časem  se v při studia anglického jazyka obvykle začíná.
  • Zjednodušeně se dá říci, že označuje stálé nebo opakující se děje.
    • Příklad stálého děje:  Jmenuji se Václav. -> My name is Václav.
    • Příklad opakující se děje: Každé pondělí chodím plavat. -> I go swimming every Monday.

Poučka přežití pro začátečníky

  • Studium angličtiny je boj a pokud s ním začínáte, je zbytečné pokoušet se hned zvládnout vše a pochopit celý koncept časů hned od začátku. Nepokoušejte se naučit se všechny případy, kdy se přítomný čas prostý používá, opravdu to přijde samo:)

jetoboj 2

Read the rest of this page »

Přítomný prostý čas (present simple), koncovka -s Cvičení

Přítomný prostý čas (present simple), koncovka -s Cvičení

Cvičení na přidávání koncovky -s v přítomném prostém čase. 

student 2

Read the rest of this page »