Stupňování příslovcí v angličtině

now browsing by category

Jak na stupňování příslovcí v angličtině? Jak se v angličtině stupňují příslovce – gramatická pravidla i s výjimkami a příklády.

 

Stupňování příslovcí v angličtině

Stupňování příslovcí v angličtině

Stupňování příslovcí v angličtině – vysvětlení gramatiky s příklady a cvičením.

Stupňování přídavných jmen najdete zde

Jak porovnávat a srovnávat přídavná jména najdete zde

1. jednoslabičná příslovce a příslovce early

Jak se příslovce stupňují:

 • druhý stupeň se tvoří přidáním -er
 • třetí stupeň se tvoří přidáním -est a před příslovce dáme člen určitý the
 • příklad č.1 soon (brzy)
  • sooner
  • the soonest
 • příklad č.2 early
  • earlier
  • the earliest

Read the rest of this page »