Anglická gramatika

Anglická gramatika 

Anglická gramatika online – kompletní přehled anglické gramatiky včetně cvičení a videí, která Vám pomůžou si gramatiku rychleji zafixovat.

Přehled je rozdělen na 3 části

  1. Přehled časů v angličtině
  2. Gramatické jevy v angličtině
  3. Časté chyby v angličtině

Návod: Stačí kliknout na nadpis kategorie, kde chcete jít a jste tam

we can do it

1. Časy v angličtině

Přehled

Průběhové časy

Přítomná čas prostý

Budoucí časy

Minulé časy

Předpřítomné časy

2. Gramatické jevy

Členy v angličtině

Číslovky

False friends

Nepřímá řeč

Nepřímé otázky (indirect questions)

Předložky

Pasiva v angličtině

Podstatné jména

Tvoření množného čísla u podstatných jmen v angličtině

Podmínky v angličtině

Přání v angličtině

Přídavná jména

začátečníci a mírně pokročilí

středně a více pokročilí

Příslovce

začátečníci a mírně pokročilí

všechny úrovně

Přivlastňování

Přivlastňování 

  • začátečníci a mírně pokročilý
  • pravidla pro přivlastňování v angličtině (přivlastňování k podstatným jménům, přivlastňovací zájmena a přídavná jména)
  • časté chyby a jak se jich vyvarovat
  • cvičení

Singulariua tantum a pluralia tantum 

 Singularia tantum a pluralia tantum

  • pokročilí
  • pro studenty lingvistiky (původně zpracováno jako součást otázky anglické filologie na UPOL)

Slovesa

  začátečníci a mírně pokročilí

středně a více pokročilí

Nepravidelná slovesa všechny úrovně

Modální slovesa začátečníci a mírně pokročilí

středně a více pokročilí

Frázová slovesa

začátečníci a mírně pokročilí

středně a více pokročilí

Spojky

středně a více pokročilí

Question tags

Zájmena

začátečníci a mírně pokročilí

středně a více pokročilí

3. Časté chyby v angličtině